Begaafde leerlingen: Werving deelnemers om oudercursus en aanbod jonge kind op te zetten

De komende vier jaar is er extra aandacht voor kinderen en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Een belangrijk onderdeel van het projectplan is het opzetten van een oudercursus en het creëren van aanbod voor jonge kinderen (peuters en kleuters) met een ontwikkelingsvoorsprong. Hiervoor zijn wij op zoek naar deelnemers met expertise op dit gebied om dit te gaan opzetten.

Het samenwerkingsverband PPO regio Leiden, samenwerkingsverband VO en de Leidse Aanpak bieden een projectplan aan dat gericht is op de doorlopende ontwikkeling van leerlingen met kenmerken van begaafdheid. De uitvoering van dit projectplan is gericht op het vergroten (en delen) van de expertise van onderwijsprofessionals binnen het voorschoolse, basis- en voortgezet onderwijs in de regio Leiden.
Inmiddels zijn de kringen Oegstgeest, Professorenwijk en Kaag en Braassem gestart met hun werkgroepen. Ook zijn de deelnemers van voorschoolse partners, basisscholen en jeugdhulp dit schooljaar gestart met de scholing. Voor meer informatie over de scholing, zie onze website.

Werving opzetten oudercursus en aanbod jonge kind
De komende vier jaar is er extra aandacht voor kinderen en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Een belangrijk onderdeel van het projectplan is het opzetten van een oudercursus en het creëren  van aanbod voor jonge kinderen (peuters en kleuters) met een ontwikkelingsvoorsprong. Hiervoor zijn wij op zoek naar deelnemers met expertise op dit gebied om dit te gaan opzetten.

Samenwerking met ouders
Om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong goed te ondersteunen, is de samenwerking met ouders van groot belang. De thema-avonden die het CJG organiseert over het opvoeden van begaafde kinderen worden zeer goed bezocht en ouders geven aan op zoek te zijn naar ondersteuning. Willen we de driehoek rond begaafde kinderen/jongeren goed laten functioneren, dan is het nodig om ouders hierbij te betrekken en ondersteuning te bieden. Daarom zijn wij op zoek naar leerkrachten en PM-ers met expertise op het gebied van de ontwikkelingsvoorsprong van kinderen die gezamenlijk een oudercursus willen samenstellen.

Aanbod jonge kind
Er is gebleken dat er aanbod mist voor jonge kinderen (peuters en kleuters) met een ontwikkelingsvoorsprong. Aangezien we juist bij deze groep kinderen kunnen werken aan het voorkomen van uitval, vinden we het heel belangrijk om voor deze groep passend aanbod te ontwikkelen. We zorgen graag voor soepele overgangen tussen de verschillende onderwijsschakels en betrekken daarbij ook zorg. Met de verschillende partners ontwikkelen we een aanbod met als speerpunten: verbeteren signalering en daaropvolgend aanbod. Het gaat hierbij om een opdracht voor vier jaar.li

Voor meer informatie, zie de flyer. Aanmelden kan tot 1 december 2020 door zowel motivatie als expertise te mailen naar lineke@bureautalent.nl

Andere artikelen