Begaafde leerlingen

Het samenwerkingsverband PPO regio Leiden, samenwerkingsverband VO en de Leidse Aanpak bieden een projectplan aan dat gericht is op de doorlopende ontwikkeling van leerlingen met kenmerken van begaafdheid. De uitvoering van dit projectplan is gericht op het vergroten (en delen) van de expertise van onderwijsprofessionals binnen VSE, PO en VO.

Stip op de horizon:

  • alle partners verbinden hun visie op onderwijs aan een concept van (hoog)begaafdheid en zorgen van daaruit voor onderwijs- en begeleidingsaanbod voor deze groep.
  • We richten ons in dit plan op het verbeteren van aanbod voor peuters/kleuters, uitvallers/thuiszitters PO en leerlingen die risico lopen op onderpresteren door een ervaren mismatch (PO en VO). Daarnaast gaan we de samenwerking tussen onderwijs- en hulpprofessionals en met ouders verbeteren. En zorgen we voor professionalisering, zodat er meer expertise is in het onderwijs (inclusief voorschoolse periode en jeugdhulp).

Scholing

We bieden scholing aan op verschillende niveaus:

  1. Opleiding expert peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (door Marijne Sammels en Willeke Rol). Klik op peuters of kleuters voor meer informatie. Kosten zijn €925 per school voor materialen die je op eigen locatie zult gebruiken. 
  2. Cursus Passend Onderwijs Begaafde leerlingen voor groepen 1 t/m 8 door Slim!Educatief (Eleonoor van Gerven). De cursus duurt 3 dagen.
    Voor de cursus Passend Onderwijs van SlimEducatief is de eigen bijdrage per cursist € 185 voor school/bestuur en €185 voor PPO. We kunnen maximaal 24 deelnemers per jaar plaatsen.
  3. Opleiding Specialist begaafdheid voor groepen 1 t/m 8 door Slim!Educatief (Eleonoor van Gerven). Voor meer inhoudelijke informatie kan je op de website van SlimEducatief terecht*. Voor de opleiding Specialist begaafdheid van SlimEducatief is de eigen bijdrage per cursist € 970 voor school/bestuur en € 970 voor PPO. We kunnen 16 deelnemers per jaar plaatsen. Opleiding 2020-2021 reeds gestart. NIeuwe mogelijkheden in 2021-2022. 
  4. ECHA opleiding tot specialist. Een wetenschappelijke opleiding die 18 maanden duurt. Cursus reeds gestart. Bij interesse graag aanmelden voor inventarisatie. Voor meer informatie klik hier.

Indien je interesse hebt in de opleiding expert peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, kun je dit kenbaar maken aan Lineke van Tricht: lineke@bureautalent.nl

Indien je als leraar of intern begeleider interesse hebt in de cursus Passend Onderwijs, opleiding Specialist Begaafdheid of de ECHA opleiding, kun je dit kenbaar maken aan de onderwijsspecialist van PPO verbonden aan jouw kring.

Vanwege de Corona-maatregelen zal deze pagina mogelijk aan verandering onderhevig zijn

Aanmelden
De website van Slim!Educatief is ter informatie over de inhoud van het scholingsaanbod, niet om je aan te melden. Aanmelden kan via onze website.

Werkgroepen
Om de kennis en expertise op het gebied van begaafde leerlingen effectief te verspreiden, zal in iedere kring een werkgroep gevormd worden. Het is van belang dat de deelnemers een diverse achtergrond hebben: zowel vanuit de voorschoolse partners, basisscholen, jeugdhulp en/of CJG afkomstig. In de bijlage vind je meer informatie over de samenstelling, beschikbare uren en doelstelling van de werkgroep en bijbehorende kartrekker.

Volgorde per kring
Aangezien het projectplan vier jaar zal duren, is er een planning gemaakt waarin alle kringen zijn ingedeeld. Hieronder zie je welke kringen er welk schooljaar centraal zullen staan.

Schooljaar 2020-2021 
Oegstgeest, Professorenwijk, Kaag en Braassem

Schooljaar 2021-2022
Stevenshof, Wassenaar, Zoeterwoude en Leiderdorp

Schooljaar 2022-2023
Merenwijk, Leiden Noord, Voorschoten,

Schooljaar 2023-2024
Zuid-West, de Mors en Leiden Midden

Gerelateerde artikelen