Heiochtend 11 maart 2022

Een korte terugblik op de heidag van PPO.

We hadden een mooie bijeenkomst op 11 maart met alle statutaire geledingen van PPO regio Leiden. Doel was ontmoeting op inhoud door verkennend met elkaar te spreken over inclusiviteit en het samenwerkingsverband als netwerk. Doel was niet het maken van concrete afspraken. Mensen uit alle geledingen waren aanwezig: RvT, ALV, OPR, MR-P.

We constateren met elkaar dat er in de groep die vandaag aanwezig is, mensen zijn mensen die 0-5 jaar in het onderwijs werken en uit andere werksferen nieuwe inzichten meenemen voor het onderwijs. We constateren ook dat er in deze groep mensen zijn die 5-15 jaar in het onderwijs werken. Zij weten de verbinding te maken tussen andere werksferen en het onderwijs. We vinden met elkaar dat de mensen die meer dan 15 jaar ervaring in het onderwijs hebben, een grote hoeveelheid kennis en ‘good practices’ rondom goed onderwijs meenemen.

Soms zijn we helemaal klaar met inclusief onderwijs omdat:

 • er moeilijk personeel te veel vinden is
 • je niet maar kunt blijven differentiëren
 • de rest van de kinderen niet de dupe moet worden
 • het overleg met al die professionals lastig te organiseren is
 • gemeentelijke huisvesting niet geïntegreerd is met onderwijs of jeugdzorg
 • kleine gemeenten veel dossiers tegelijk moeten doen, waardoor onderwijs naar de achtergrond kan schuiven
 • jeugdzorgvraagstukken zijn toegenomen
 • we soms voelen dat de overheid ons het passend onderwijs oplegt

Als we mogen nadenken over de toekomst van onze gebouwen rondom passend onderwijs denken we aan:

 • Samenwerking en ontschotting rondom onderwijs en jeugdzorg
 • Vormen van gemeenschappen in bijvoorbeeld kringen om daar het dekkend netwerk vorm te geven bijvoorbeeld met inclusieve kringen of inclusieve wijken
 • We hebben ruimtes voor kinderen nodig waar ze tot rust kunnen komen
 • We hebben buitenspeelruimtes nodig waar kinderen veel kunnen spelen
hei 1

Als we mogen nadenken over het systeem van passend onderwijs in de toekomst denken we aan:

 • Pabo’s moeten meer gericht zijn op passend onderwijs
 • Vanuit internationale kennis en kunde weten we dat er dan minder getoetst moet worden
 • Uit dat internationale weten we ook hoe we naar meer individueel onderwijs kunnen
 • We mogen meer letten op het perspectief van kinderen in de maatschappij

Met elkaar vormen we een netwerkorganisatie. Dit betekent de volgende dingen:

 • Vertrouwen is belangrijk, maar hoeft niet het startpunt te zijn. Vertrouwen kan ook ontstaan in het proces van samenwerking
 • We mogen praten over of we überhaupt wel willen samenwerken
 • Onze vragenstukken zijn wicked
 • We moeten starten met wat onze gezamenlijke ambitie is zodanig dat iedereen win-win ervaart
 • Als we gaan praten over ‘doorzettingsmacht’ moeten we terug naar de gezamenlijke ambitie
 • Het is waardevol om op inhoud elkaar binnen de verschillende geledingen te ontmoeten
hei 2

Andere artikelen