Parade geannuleerd – 22 september 2021

Helaas…..

“Het leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen maakt” zong John Lennon ooit.

Dat is nadrukkelijk van toepassing op de plannen voor de Parade. Waar we in het voorjaar flinke beslissingen hebben genomen door Corona, moeten we dat nu in het najaar weer. De knoop die we doorgehakt hebben is dat de parade in zijn huidige vorm definitief niet doorgaat. Dat heeft een aantal redenen:

  1. Corona en de gevolgen, maar ook de termijnen die deskundigen voorspellen, maken dat een doorgang najaar 2021 nog steeds uitermate onzeker is;
  2. De organisatie en scholen ontwikkelen door. Het moment waarop het houden van een Parade passend en goed getimed was is voorbij;
  3. Het draagvlak voor het houden van een Parade in deze orde van grootte binnen het SWV was erg aan het afnemen.

Omdat er de komende periode wel wat gaat veranderen binnen PPO (naar Raad van Toezicht en bestuursmodel, nieuwe directeur-bestuurder en een nieuw OSP) wordt gekeken hoe dat moment (of die momenten) gemarkeerd kunnen worden in de tijd. Daarover zullen we jullie nog informeren.

Wat gebeurt er nu?
We verwerken automatisch de terugbetalingen voor iedereen die een ticket voor de Parade heeft gekocht. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, kun je contact met ons opnemen via parade@pporegioleiden.nl

We hopen elkaar snel te treffen bij een volgende bijeenkomst.

Passend Onderwijs Parade 2.1 langwerpig 600x100

Andere artikelen