Nieuwsbrief OPR verschenen

Er is weer een nieuwsbrief van de ondersteuningsplandraad (OPR) verschenen. In deze juli-editie aandacht voor:

  • stand van zaken nieuw ondersteuningsplan
  • wat vinden de (G)MR-en en directeuren?
  • 3 november 2020: informatieavond OPR

Deze nieuwsbrief verschijnt vaak drie keer per jaar. Via deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs in ons samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden vanuit het perspectief van de OPR. Wij hechten belang aan het contact tussen de OPR en de (G)MR, zodat we elkaar in onze rol kunnen versterken.

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband PPO regio Leiden. Onze regio bestaat uit Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest, Kaag en Braassem (m.u.v. postcodes 2355, 2451, 2465 en 2481), Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden.

De OPR bestaat uit 10 leden van wie 5 ouders en 5 personeelsleden. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de schoolbesturen in het samenwerkingsverband via hun MR, maar zij hoeven zelf niet in de MR te zitten.

Wilt u meer weten over de OPR? Bezoek dan onze eigen webpagina op deze website.

 

Andere artikelen