Bijeenkomsten Het jonge kind

Het versterken van de zorg en het onderwijs aan jonge kinderen is bij het samenwerkingsverband PPO regio Leiden en de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Kaag en Braassem, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar een belangrijk speerpunt. Professionals werkzaam met het jonge kind (o.a. pedagogisch medewerkers, kleuterleerkrachten) spelen hierin een belangrijke rol. In dit kader zullen er in 2022 drie workshops georganiseerd worden voor professionals die met jonge kinderen (2-6 jaar) werken. Het doel van deze bijeenkomsten is informatie en handvatten geven om direct mee aan de slag te gaan.
De kosten per bijeenkomst bedragen € 20,- per persoon. U kunt zich nu opgeven via onze website – agenda.

Flitsbijeenkomsten – PPO Regio Leiden

 

Andere artikelen