Begeleiding tijdens Corona vanuit het Samenwerkingsverband

De expertise van de AED staat ten dienste van de vragen die binnen de scholen van het samenwerkingsverband PPO regio Leiden spelen. De AED neemt deze ondersteuningsvragen als uitgangspunt bij de te bieden ondersteuning. Tijdens de eerste en tweede lockdown heeft PPO regio Leiden met de AED afgesproken dat zij de scholen konden helpen waar dat nodig was. Daarmee had de AED tijdens de lockdowns de ruimte om ook vragen op te pakken die normaal gesproken niet binnen de uren van het expertteam zouden passen. Zo heeft de AED in overleg met een aantal scholen spreekuren voor ouders georganiseerd waarbij ouders terecht konden met vragen over het bieden van thuisonderwijs aan hun kinderen. Vanuit de AED is bovendien online leerlingbegeleiding geboden en hebben op een aantal scholen ABers geholpen met de opvang van de kwetsbare leerlingen. Ook op PI school de Brug en SBO de Vlieger hebben de ABers geholpen met het bemannen van de groepen en het ondersteunen van de leerlingen. Inmiddels zijn de scholen weer open en vindt de ondersteuning weer plaats binnen de bekende kaders.

Hoe gaan PPO en de AED om met schoolbezoeken tijdens Corona?
Voor de inzet van de onderwijsspecialisten geldt dat de adviezen van de PO raad zoveel mogelijk opgevolgd worden. Hierin staat dat het aantal externen binnen scholen tot een minimum beperkt moet worden, maar dat dit wel mogelijk is, als dit noodzakelijk is en in het belang is van de ontwikkeling van een kind. Daarnaast volgen de onderwijsspecialisten de richtlijnen van de scholen. Dat betekent dat de werkzaamheden van de onderwijsspecialisten bij voorkeur online plaats vinden. Observaties doen ze alleen wanneer dat echt noodzakelijk is.

Voor de inzet vanuit de AED geldt dat ze het aantal schoolbezoeken proberen te beperken tot 1 maximaal 2 per dag per Aber om zo de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Dat betekent dat de werkzaamheden van de Abers ook bij voorkeur online plaats blijven vinden. Observaties doen ze alleen wanneer dat echt noodzakelijk is in een traject. Individuele gesprekken met leerlingen of leerkrachten op de school zijn mogelijk mits het in een geschikte ruimte en op 1,5 meter afstand kan. De ABers overleggen met de IBer wat de mogelijkheden zijn en proberen natuurlijk zo veel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de school.

Ondersteuning nodig voor een groep na een lockdown?
Beide lockdowns kunnen in negatieve zin van invloed zijn op de groepsvorming in bepaalde groepen. Er is door de AED in de eerste lockdown een Ideeënbox Groepsvorming ontwikkeld voor de scholen waarin je allerlei tips vindt voor het stimuleren van een positieve groepsvorming( https://www.aed-leiden.nl/artikelen1 )Daarnaast werkt de AED  ook aan een vernieuwde werkwijze binnen de ondersteuning van moeilijke groepen. De AED biedt deze ondersteuning al een aantal jaar op offerte. In de vernieuwde aanpak zal gebruik gemaakt worden van een online platform waarop voor de betrokken leerkrachten allerlei informatie en oefeningen te vinden zijn. Daarnaast is op dit platform een e-learning Groepsvorming te vinden. De begeleiding van de ABer bij een traject Groepsondersteuning zal met name in de klas naast de leerkracht plaats vinden. Voor meer informatie over het traject Groepsondersteuning kun je contact opnemen met Barbara Janssens, Teamleider PO AED (b.janssens@aed-leiden.nl)

Andere artikelen