Vul hieronder uw e-mailadres in en druk op inschrijven om u in te schrijven voor de nieuwsbrief van Passend Primair Onderwijs Regio Leiden

Verantwoording van een Samenwerkingsverband

Maandag, 17 juni 2019

Bekijk svp het korte filmpje speciaal voor bestuurders van samenwerkingsverbanden. Ter informatie, over de wijze waarop de verantwoording van een swv wordt verbeterd. Lees verder »

Ontdek autisme

Donderdag, 6 juni 2019

Een filmpje vanuit kinderen voor leraren. Lees verder »
Start in april - Training handelingsgerichte diagnostiek!

Start in april - Training handelingsgerichte diagnostiek!

Maandag, 21 januari 2019, 15:37

Training handelingsgerichte diagnostiek voor intern begeleiders en leerkrachten onderbouw 

Afgelopen jaren is geregeld een HGD traject  op de basisschool ingezet. Het doel van dit  traject is het tijdig signaleren van opvallend gedrag en begrijpen waardoor de ontwikkeling van een kind niet optimaal verloopt en hieraan gekoppelde  onderwijsbehoeften van een kind in beeld te brengen. Leerkracht en IB-er onderzoeken wat een passend onderwijsaanbod is voor een kind.

Tot nu toe hadden met name externe experts de regie op de HGD-trajecten.  PPO regio Leiden wil de scholen ondersteunen hun expertise bij de HGD- trajecten te vergroten door middel van een gepast trainingsaanbod. Het uitgangspunt is het realiseren van een nauwgezette samenwerking en efficiënte inzet van expertise binnen en buiten de school op het gebied HGD. 

Dit schooljaar start er nog een training in april!

Het is kort dag maar zeker de moeite waard!

Wees er snel bij,  vol is vol. 

Doel van het scholingstraject

1. Centraal staat deskundigheidsbevordering van intern begeleiders en leerkrachten onderbouw ten aanzien van het uitvoeren van het handelingsgericht diagnostisch onderzoek.

Dit omvat:

 • signaleren van ontwikkelingsproblemen,
 • het verzamelen, vastleggen en analyseren van relevante leerlingengegevens,
 • op basis hiervan een beeld vormen van mogelijke onderwijsbehoeften van het betreffende kind,
 • het (systematisch) uitvoeren van gerichte handelingen (HGW), aansluitend op de verwachte onderwijsbehoeften.
 • communiceren en samenwerken met ouders in het kader van het diagnostisch onderzoek.

2. Het verbeteren van de overdracht tussen kleuterperiode en groep 3.

3.Het overkoepelende doel is het nemen van gerichte, preventieve initiatieven om zo te
voorkomen dat de ontwikkelingsproblemen gedurende de basisschoolperiode groeien.

Inhoud

Het scholingstraject is praktijkgericht:

 • De intern begeleider en de leerkracht onderbouw brengen een eigen casus in.
 • Tijdens de scholing doorlopen de intern begeleider en de leerkracht de stappen van
 • handelingsgerichte diagnostiek(HGD). Met gezamenlijke momenten, maar ook met momenten gericht op de eigen rol. Hierbij krijgen zij adviezen van twee experts, Kobi Wanningen en Yvonne Leenders.
 • Leren van en met elkaar met de collega’s van de andere deelnemende scholen staat centraal.
 • Goed observeren behoort tot de kernvaardigheden van iedere leerkracht. Dit geldt in het
 • bijzonder voor leerkrachten onderbouw. Een belangrijk onderdeel van het scholingstraject is het bekijken van eigen opnames van een kind en het analyseren van de uitingen van een kind.
 • Het realiseren van goede communicatie met de ouders van het betreffende traject komt bij ieder stap van het HGD onderzoek aan bod.
 • De kennis en vaardigheden die worden aangeboden zijn niet alleen toepasbaar bij het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek, ze bieden ook een goede impuls aan het realiseren van handelingsgericht werken op groepsniveau.

Cursusleiders
Kobi Wanningen & Yvonne Leenders

Data 

Bijeenkomst 1

2 april 2019

16.00 – 19.00 uur (met een broodje of warme snack)

Bijeenkomst 2

21 mei 2019

16.00 – 19.00 uur (met een broodje of warme snack)

Bijeenkomst 3

19 juni 2019

13.30 – 16.30 uur

Bijeenkomst 4

Optioneel en in overleg met de groep

 

Locatie
Het kantoor van PPO
Elisabethhof 21-23
2353 EW Leiderdorp

Deelname
Er is plek voor 12 deelnemers. De kosten bedragen voor de training bedragen € 175,- . Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Aanmelden
Wanneer u (intern begeleider en leerkracht onderbouw) wilt deelnemen aan dit scholingstraject dan kunt u zich opgeven tot uiterlijk 14 maart 2019! Aanmelden kan via Lisette bitter.

Lees hier de flyer .