Vul hieronder uw e-mailadres in en druk op inschrijven om u in te schrijven voor de nieuwsbrief van Passend Primair Onderwijs Regio Leiden

Groeikrachttraining op ’t Klankbord en de Zwaluw

Maandag, 15 juli 2019

De afgelopen periode heeft de eerste pilot Groeikrachttraining in de Stevenshof gedraaid op ‘t Klankbord en de Zwaluw in samenwerking met SCOL, PPO regio Leiden en de gemeente. Een groepje leerlingen uit groep 5 en 6 heeft deelgenomen. De meeste kinderen hebben in 6 weken tijd met 1,5 uur per week training al mooie groei laten zien. Lees verder »

Onderwijs Parade 2.0 - Save the date

Donderdag, 11 juli 2019

Op woensdag 30 september 2020 organiseert PPO regio Leiden een onvergetelijke onderwijsparade 2.0 voor iedereen die in het primair onderwijs in de Leidse regio werkt. Lees verder »
PPO - Nieuwsbrief juli 2019

PPO - Nieuwsbrief juli 2019

Dinsdag, 9 juli 2019, 08:08

Schooljaar 2019-2020

Nu het schooljaar ten einde loopt kijken we vooruit. Wat brengt 2019-2020 in het kader van ‘passend onderwijs’?

 • Ondersteuningsplan 20-24
  We halen input op bij scholen, schoolbesturen, ouders, leraren, samenwerkingspartners om te komen tot een herkenbare visie. In de zomer wordt het eerste concept geschreven. Op de eerste directiekringen presenteren we het concept en kunnen schooldirecteuren, maar ook de ondersteuningsplanraad en de besturen hier op schieten. Tegen het einde van 2019 moet er een definitief plan liggen waarop de gemeenten kunnen reageren en waarbij de ondersteuningsplanraad om hun instemming wordt gevraagd.

 • Parade 2.0
  In het najaar 2020 nodigen we alle scholen met al hun medewerkers uit voor een onvergetelijke conferentie om de ambities van ons allen rond passend onderwijs zichtbaar te maken. We showen ook de behaalde successen! Want die zijn er. Informatie volgt.
  passend_onderwijs_parade_2_0_langwerpig_l.png

 • Kwaliteit in beeld
  We onderzoeken hoe we samen de kwaliteit van ons (passend)  onderwijs zichtbaar maken. Continueren we het verzamelen van data via POS? Wat doen we met data? Hoe verbinden we deze info aan de gegevens van schoolbesturen? Wat doen we als PPO met het verplichte schoolondersteuningsprofielen? Dit najaar willen we antwoorden op deze vragen ophalen bij scholen en besturen en afspreken hoe  we  omgaan met de afspraken met betrekking tot de basisondersteuning.

 • In voorbereiding: tevredenheidsonderzoek
  Om te weten of we als PPO de goede dingen doen en met de juiste kwaliteit, zullen we de scholen vragen of ze tevreden zijn met wat het samenwerkingsverband biedt en of we naar tevredenheid onze wettelijke taak uitvoeren. 
 • Samenwerking jeugdhulp en onderwijs 
  De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp en de schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor onderwijs. Samen hebben zij  in juni belangrijke besluiten genomen in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. 
  - De toegang tot de jeugdhulp en de consultatie- en adviesfunctie komt naar de school toe. - We gaan toewerken naar het verbinden van individuele jeugdhulptrajecten tot gebundelde inzet op scholen, te beginnen bij het speciaal (basis) onderwijs.
  - De gemeenten en de samenwerkingsverbanden gaan ontmoetingen organiseren tussen medewerkers van het jeugd- en gezinsteam, de jeugdgezondheidszorg en de scholen. Uit het onderzoek naar Integraal arrangeren blijkt dat ‘elkaar kennen’ en ‘elkaars taal spreken’ het meest effectieve middels is om de samenwerking rond kinderen te versterken. We hebben dat twee jaar geleden ook gedaan onder de noemer: ‘zo zijn onze manieren’. Die draad pakken we onder aansturing van de gemeenten weer op.

 • Arrangementen voor kinderen die nog niet geplaatst kunnen worden op het SO of het SBO
  Voor kinderen die een TLV hebben waarvoor nog geen plaats is in het speciaal (basis)onderwijs kan bij PPO een overbruggingsarrangement worden aangevraagd. Met de extra middelen kan het onderwijs binnen de basisschool nog beter worden aangepast aan de behoefte van het kind. Informatie vindt u op de site van PPO.

 • Groeidocument 2.0 
  We werken hard aan het toegankelijker maken van procedures en formulieren om de bureaucratie te verminderen.  Na de zomer gaan we over op groeidocument 2.0. Het instrument heeft een nieuwe ‘look and feel’ gekregen en is intuïtiever geworden in gebruik. Op dinsdag 3 september en dinsdag 10 september zal van 10.30 uur tot 12.00 uur een instructiebijeenkomst gehouden worden bij PPO regio Leiden. De intern begeleiders zijn hierover uitgenodigd per mail. 
  groei.jpg
 • Nieuwe flitsbijeenkomsten en bijeenkomsten rond het jonge kind.
  Op de website is het nieuwe aanbod gepresenteerd. Klik hier voor ons aanbod. Tegenwoordig kun je eenvoudig via de website van PPO de kosten voldoen.
  ppo flitsbijeenkomsten 2019

 • Samen voor sterker HB-onderwijs
  Er is met het samenwerkingsverband VO samen een aanvraag gedaan voor subsidie voor het versterken van het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Zodra we weten dat onze aanvraag wordt gehonoreerd, zullen we onze plannen uitrollen. Input voor deze plannen kwam voor een grootste deel uit de scholen zelf. 
 • Bijeenkomst nieuwe directeuren en ib-ers
  PPO organiseert twee bijeenkomst voor directeuren en intern begeleiders die korter dan een jaar in ons samenwerkingsverband werkzaam zijn. Save te date; dinsdag 10 september van 13.30 uur tot 15.00 uur en dinsdag 19 september 2019 van 10.00 uur tot 11.30 uur. Informatie volgt. 
 • De website wordt aangepakt
  Zowel ouders als scholen als partners in ons netwerk dienen via de website antwoord te krijgen op hun vragen over passend onderwijs. Te vaak krijgen we signalen dat de website niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Komende maanden komt daar verandering in! We zijn al begonnen.

Onze medewerkers wensen jullie een prachtige zomer! 

zomer.jpg

Agenda

Gebruikersbijeenkomst Groeidocument 2.0

3 September 2019 | 10:30 - 12:00 uur | Lees verder »

Gebruikersbijeenkomst Groeidocument 2.0

10 September 2019 | 10:30 - 12:00 uur | Lees verder »

Dyslexiebijeenkomsten - Dyslexie special voor IB-ers

17 September 2019 | 13:30 - 15:30 uur | Lees verder »

 

Dyslexiebijeenkomsten - Dyslexie Onderbouw

25 September 2019 | 14:30 - 16:30 uur | Lees verder »

Flitsbijeenkomsten - Vergroot het eigenaarschap en motivatie van de leerlingen

9 October 2019 | 13:15 - 15:15 uur | Lees verder »