Passend onderwijs in een notendop

Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs stelt kinderen in staat hun talenten te ontwikkelen en daagt hen uit om steeds een stap verder te zetten. Met passend onderwijs wordt de verantwoordelijkheid voor onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen. Schoolbesturen hebben zorgplicht en werken samen in het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs. Door de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te leggen kan beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen. Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan voorkomen dat kinderen aangewezen zijn op het speciaal onderwijs. Voor kinderen die dat echt nodig hebben, blijven hoogwaardige speciale scholen bestaan.

Gemeenten krijgen met ingang van 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp. Hiertoe worden er in de regio jeugd- en gezinsteams (JGT) ingericht. Iedere school krijgt een verbinding met het JGT. Bij een gesprek met ouders over hun kind op school wordt steeds in overleg bekeken of hulp door het JGT gewenst is.

Het JGT werkt vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin in de wijk.

Ga voor meer informatie naar de website van de PO-raad of naar de website van Passend Onderwijs.  Bekijk ook de website van het CJG.

Een aantal filmpjes over Passend Onderwijs:

Het geheim van het Finse onderwijs

Passend Onderwijs in 3 minuten

VNG, PO-raad en VO-raad gaan samen voor Passend Onderwijs

Dit is Sil, een lastig kind

Every kid needs a champion

Labeling kids