Passend onderwijsmiddag – Voorjaarseditie statutaire gremia

woensdag, 27 maart 2024 - 14.30 - 17.30 uur

Op 27 maart 2024 is er van 14.30-17.30 een middag voor de statutaire geledingen van samenwerkingsverband PPO regio Leiden. Dat zijn de leden van de RvT, de schoolbestuurders in de ALV, het kernteam, de leden van de OPR en MR-P en de mensen van de gemeenten die in het ambtelijk en bestuurlijk OOGO zitten.

Astrid Ottenheym-Vliegen zal ons deze middag begeleiden.

Zij is oud directeur-bestuurder van samenwerkingsverband PPO NK in Alkmaar en grondlegger van WegWijsinGedrag. We gaan een middag aan de slag rondom het thema inclusie. Geef je op voor deze middag via deze link!

Er zijn al veel mooie ontwikkelingen die plaatsvinden die passen bij inclusiever werken.

Heb je een voorbeeld? Mail dan naar Vivian Tevreden met antwoord op deze vragen:

Voor welke kinderen?
Met welke organisatie werk je samen?
Wat loopt mooi?
Wat puzzelt?

Het gebouw
Arubapad 2
2315 VA  Leiden

Astrid Ottenheym

Astrid Ottenheym-Vliegen

Dit evenement is verlopen.

Andere evenementen

Bekijk alle evenementen