Handelingsgericht arrangeren (online bijeenkomst)

maandag, 28 september 2020 - 09:30 - 12:30

Binnen ons samenwerkingsverband PPO regio Leiden verwelkomen we weer een aantal nieuwe directeuren en intern begeleiders. Graag bieden we u de mogelijkheid goed ‘aan te haken’ bij de handelingsgerichte visie en werkwijze van PPO.

Sinds 2014 organiseren we bijeenkomsten voor directeuren en intern begeleiders over Handelingsgericht Werken& Arrangeren. We noemen die met een knipoog Groeibijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn altijd druk bezocht en goed gewaardeerd.

We organiseren daarom een inhaalbijeenkomst met de hoogtepunten van al die jaren HGW&HGA! Kom samen als tandem directeur-IB’er of als twee IB’rs samen uit één school; dan haalt het meeste rendement uit de bijeenkomst.

Mocht u overigens niet nieuw zijn in onze regio maar gewoon uw kennis weer eens willen opfrissen en graag de hoogtepunten nog eens behandeld willen zien, dan bent u ook van harte welkom!

Beide bijeenkomsten vinden plaats van 9.30-12.30 uur. In beide bijeenkomsten wordt interactief gewerkt en is er ook tijd om te netwerken.

De inhoud van de bijeenkomsten wordt vormgegeven vanuit ondersteunende vakliteratuur:

De bedoeling van arrangeren is dat je als leerkrachten samen met leerlingen, ouders, IB, directie en wanneer nodig ook betrokkenen uit de jeugdhulp of kinderopvang samen organiseert wat leerlingen nodig hebben aan onderwijs, zorg en begeleiding. Bij arrangeren staan zowel de onderwijsbehoeften van leerlingen als ondersteuningsbehoeften van de school, de leerkrachten en de ouders centraal.

Inhoud bijeenkomst

We behandelen de basis en gaan aan de slag met een aantal hoe-vragen waar veel collega’s mee worstelen, zoals:

Het is onze bedoeling je met de inhoud van deze bijeenkomst te versterken. We werken vanuit praktijkervaringen, theoretische onderbouwing aan het versterken van al aanwezige kennis en vaardigheden.

De bijeenkomst wordt geleid door Simone van Dijk, gecertificeerd HGW-HGA-trainer en coach van OT’s op diverse scholen in het land.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis maar aanmelding is wel noodzakelijk.

Dit evenement is verlopen.

Andere evenementen

Bekijk alle evenementen