Opfrisbijeenkomst – Handelingsgericht arrangeren en werken met OT’s (digitaal)

dinsdag, 21 september 2021 - 9.30 - 12.30

Waarom, wanneer en voor wie:
Sinds 2014 organiseren we ‘hands-on’- bijeenkomsten over Handelingsgericht Arrangeren (HGA) onder de noemer Groeibijeenkomsten. De bijeenkomsten worden altijd goed gewaardeerd. Inmiddels hebben we 7 jaar ervaring opgedaan en allerlei nieuwe inzichten en succesfactoren ontdekt die we willen delen! We organiseren daarom een opfrisbijeenkomst HGA- werken met OT’s.

Neem deel als tandem directeur-IB’er of als twee IB’ers samen uit één school; dan haalt u het meeste rendement uit de bijeenkomst. Ook andere geïnteresseerde professionals die met arrangeren te maken hebben, zijn welkom.

Digitaal
De bijeenkomst vindt online plaatst, de link naar de online-sessie ontvangt u in september.

Inhoud bijeenkomst
Soms is het nodig om extra ondersteuning te organiseren voor een leerling. Soms voor een tijdje, soms jarenlang. School, ouders en leerling, met als nodig ook de betrokkenheid van externe deskundigheid, bedenken samen een aanpak die voor de leerling, de leerkrachten en de ouders/verzorgers werkt. We noemen dit arrangeren. Het arrangeren vindt plaats in een overleg, een gesprek. Een doelgericht, wederkerig op werkbare, concrete uitkomsten gericht gesprek. Een WUG dus. Of een OT (ondersteuningsteamoverleg), een ZAT (zorgadviesteamoverleg), een ZOG (zorgadviesoverlegGroot), of een MDO (multi-disciplinair overleg). In ons samenwerkingsverband gebruiken we de term OT.

Hoe zorg je als IB’er en directeur ervoor dat niet alleen de ouders maar ook de leerkracht goed voorbereid en betrokken wordt? En de stem van de leerling wordt gehoord?
Hoe zorg je dat de mooie oplossingen en bedachte aanpak ook echt over de drempel van het klaslokaal komt?

We behandelen de basis van handelingsgericht arrangeren (HGA) en gaan aan de slag met een aantal hoe-vragen waar veel collega’s mee worstelen, zoals:
✓ Hoe kun je werkelijk goed en wederkerig samenwerken met ouders en leerkrachten, juist ook wanneer er zorgen zijn?
✓ Hoe kun je de stem van de leerling betrekken bij het OT?
✓ Hoe kun je als IB’er het beste een ondersteuningsteamoverleg (OT) voorbereiden en welke vragen/onderdelen stem je vooraf af met je directeur?
✓ Hoe voer je als tandem directeur-IB’er een effectief OT dat leidt tot concrete werkbare uitkomsten?
✓ Welke succesfactoren kenmerken het handelingsgericht arrangeren en het werken met OT’s, en zijn overdraagbaar naar andere situaties

Het is onze bedoeling je eigen schoolontwikkeling met de inhoud van deze bijeenkomst te versterken. We werken vanuit praktijkervaringen, theoretische onderbouwing en levendige voorbeelden. De bijeenkomst wordt geleid door (drs.) Simone van Dijk, gecertificeerd HGW-HGA-trainer en coach van OT’s op diverse scholen in het land.

De inhoud van de bijeenkomsten wordt vormgegeven vanuit ondersteunende vakliteratuur:
• De nieuwe TIBtool WUG! Een beter OT voor leerkracht en leerling/ verschijnt april 2021
• Arrangeren voor gevorderden/ verschijnt april 2021
• TIBtool Arrangeer Samen- Simone van Dijk en Sofie Rijnberg
• Meester in de klas- Simone van Dijk
• Handelingsgericht werken, samenwerken aan schoolsucces- Noëlle Pameijer.

Er zijn aan deelname aan de bijeenkomst geen kosten verbonden maar aanmelding is wel noodzakelijk.

Dit evenement is verlopen.

Andere evenementen

Bekijk alle evenementen