Afstemmingsgesprekken

Om een indruk te krijgen van de inhoud van afstemmingsgesprekken zomaar wat zinnen en vragen uit deze afstemmingsgesprekken.

 • We maken naar aanleiding van goede ervaringen instructiefilmpjes bij het online lesgeven, nu alle instructies op, zodat kinderen, die dat nodig hebben, het later nog eens kunnen terugkijken.
 • We overleggen met ouders op basis van urgentie en agenda of we fysiek of online bijeenkomen. Elkaar live ontmoeten heeft de voorkeur, soms komt het beter uit elkaar online te treffen.
 • We denken na over hoe we bij het brengen en halen de rust in de school kunnen vasthouden.
 • We nemen tot de herfstvakantie de tijd om te experimenteren met het nieuwe meubilair, gericht op de 21ste eeuw ( statafels, flexplekken, wiebelkrukken) Daarna maken we schoolbrede afspraken.
 • We gaan terug in gesprek met ons bestuur over een reservepot voor calamiteiten vanuit de ondersteuningsmiddelen
 • We leiden intern specialisten op, die we faciliteren om deze kennis uit te dragen en collega’s te begeleiden
 • Naast Taakspel ( werkhouding ) voeren we nu ook schoolbreed Orka in. Orka is een programma dat gericht is op het vergroten van het welbevinden van kinderen op school.
 • Wat heb jij nodig om als intern begeleider goed in positie te zijn en hoe kan ik je als onderwijsspecialist daar zo goed mogelijk in ondersteunen?
 • Wij scholen met de gehele kleuterbouw in Handelings Gerichte Diagnostiek, zodat we dezelfde methodiek hanteren en dezelfde taal spreken.
 • We zoeken met instemming van ouders zelf actief contact met de PSZ als ouders zich melden met een forse ondersteuningsvraag om vroegtijdig samen op te trekken
 • Ik wil de leraar beter betrekken in mijn voorbereiding naar een ondersteuningsteams
 • Wij gaan aan de slag met positieve psychologie in de school door in alle clusters Talentfluisteraars op te leiden met als doel kinderen bewust te maken van hun talenten.
 • We willen onze bovenschools aanbod voor HB doorontwikkelen in een groep, die werkt aan leerlijnen leren leren en een groep, die met gelijkgestemden in projecten en ateliers werkt.
 • De intern begeleider en de onderwijsspecialist gaan tussentijdse voortgangsgesprekken inplannen om tijd te nemen om lopende zaken en nieuwe casuïstiek en vragen te bespreken
 • De onderwijsspecialist mag ons kritische vragen stellen en trends op kringniveau bespreken om gezamenlijk te leren
 • Deze leraar is met zijn leerling meegegaan naar groep 8, zodat zij bij ons haar schoolloopbaan kan voltooien, waarna ze naar het VSO doorstroomt. Hij kent haar als geen ander en ouders hebben groot vertrouwen in hem.
 • Dank voor de goede inhoudelijke dyslexie-bijeenkomsten
 • Wij zetten de NPO gelden vooral in op groepsinterventies, scholing personeel en inzet extra ondersteuning
 • Wil je meedenken hoe we beter in gesprek komen met ouders als het lastig dreigt te worden?
 • Ons hoogbegaafdenbeleid moet verder uitgewerkt worden en we laten ons extern begeleiden op basis van onze hulpvragen.
 • Wij hebben onze veranderende doelgroep beter in kaart te brengen en onze visie en missie te herijken
 • Wil je meedenken hoe we onze groepsbesprekingen efficiënter kunnen invullen en mensen beter vooraf te activeren?
 • Mooie constructie van kind- en leraar ondersteuning is de inzet van de ambulante begeleider van het expertteam op aansturing met uitvoering door begeleider Prodeba, Inzowijs of Ambulante Jeugdhulp!
 • Wij gebruiken voor alle gesprekken de 3 fasen: overzicht, inzicht en uitzicht!
 • Wij zijn van onderwijs en moeten onze grenzen beter bewaken waar het om opvoeden en opgroeien gaat en tijdig in gesprek gaan met ouders over ondersteuning in vorm van inschakelen jeugdteam of andere externen
 • We gebruiken ons netwerk om de juiste mensen de school in te halen en in te zetten voor extra ondersteuning
 • Kracht in kwetsbaarheid is belangrijk, juist als het spannend wordt, durf te zeggen wat wel en niet haalbaar voor je is. Dan kunnen we daarover verder in gesprek. We doen het samen.
 • We willen kind centraler zetten door middel van bijwonen startgesprekken, aanwezigheid bij rapportbesprekingen, kindgesprekken op maat en aansluiten deel van een OT en we spreken ter plekke af wie wat wanneer aan kind terugkoppelt
 • We moeten beter in gesprek met ouders over de balans tussen op eigen kracht leren en met inzet van extra ondersteuning
 • We gaan toch nog eens goed bespreken hoe we de taken beter kunnen verdelen in een ondersteuningsteam.
 • Zullen we deze casus evalueren om te leren van onze fouten en het een volgende keer beter te doen?
 • Wat kunnen en mogen we van elkaar verwachten en hoe kunnen we elkaar daarop aanspreken?