Werkzaamheden Rich van den Berg

Mevrouw Rich van den Berg is de afgelopen periode door ziekte afwezig geweest maar heeft inmiddels haar werkzaamheden voor Samenwerkingsverband PPO regio Leiden hervat met ingang van 4 januari 2021. Op haar eigen verzoek legt zij haar functie als directeur neer.

Mevrouw Rich van den Berg is de afgelopen periode door ziekte afwezig geweest maar heeft inmiddels haar werkzaamheden voor Samenwerkingsverband PPO regio Leiden hervat met ingang van 4 januari 2021. Op haar eigen verzoek legt zij haar functie als directeur neer.

In goed overleg tussen Rich van den Berg, het bestuur en de interim – directeur is besloten dat zij zich de laatste maanden van haar loopbaan met name zal richten op het versterken van de samenwerking onderwijs-jeugdhulp. Daarnaast richt zij zich op de overdracht en zal zij de interim-directeur bij beleidsmatige zaken  ondersteunen.

Floris Dekker blijft als interim-directeur eindverantwoordelijk voor de organisatie totdat een nieuwe directeur-bestuurder is aangesteld.

In de loop van 2021 organiseren we een passend afscheid voor Rich om stil te staan bij haar onderwijsloopbaan en haar mooie jaren in de Leidse regio.

Namens het bestuur,

Nicole Teeuwen
Voorzitter bestuur

Andere artikelen