MSP_7363-Madeleine-Sars

Saskia Boschloo

onderwijsspecialist

Saskia Boschloo is als onderwijsspecialist betrokken bij de basisscholen van Leiden Zuid.

“Ik geloof dat de ontwikkeling van kinderen onlosmakelijk is verbonden aan de omgeving waarin ze opgroeien. Daarom ga ik met het kind, de ouders en de school op zoek naar een passend onderwijsaanbod en passende ondersteuning voor een kind. Daarnaast zet ik mij in om de samenwerking op het gebied van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in de regio verder te verbeteren.”

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Contact