MSP_7539-Madeleine-Sars

Floris Dekker

Directeur ad interim

Als tijdelijk leidinggevende is het mijn ambitie om in deze roerige tijd rust en focus te helpen realiseren binnen het SWV PPO regio Leiden. Dat begint bij tevreden zijn over alles wat goed gaat en gerealiseerd is. Maar rust krijgen we ook door duidelijkheid te geven of te creëren waar nodig en steeds goed te kijken wie in dit complexe samenwerkingsverband nu waar verantwoordelijk voor is. Focus krijgen we door goed de verbindingen binnen het SWV te leggen, keuzes te maken en aan te sluiten bij de uitdagingen en behoeftes van de scholen, kinderen en hun ouders.

Contact