Belangrijke Links

Op deze pagina geven we een aantal links die voor scholen interessant kunnen zijn.

AED Leiden
Ambulante Educatieve Dienst Leiden, voor ambulante begeleiding op reguliere scholen aan kinderen met een beperking

Veilig Thuis
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Bureau Jeugdzorg 
Website met informatie over Bureau Jeugdzorg en toegang tot websites regionale Bureaus Jeugdzorg

Cardea
Een jeugdzorgorganisatie in de regio Zuid-Holland Noord.

CJG Zuid-Holland Noord
Website Centrum Jeugd en Gezin

CJG Leiden
Informatie over CJG Leiden Stevenshof
Informatie over CJG Leiden Zuid
Informatie over CJG Leiden Midden
Informatie over CJG Leiden Noord

Curium LUMC
Curium LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Expertisecentrum Nederlands
Expertisecentrum Nederlands voor taalonderwijs van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs

GGD Hollands Midden
Gemeentelijke gezondheidszorg Hollands Midden

Handelingsprotocol Kindermishandeling en Huiselijk geweld voor het Basisonderwijs.

Huiselijk Geweld Hollands Midden
Steunpunt huiselijk geweld Hollands Midden

Kwadraad
Organisatie voor maatschappelijk werk

De Leidse Aanpak
Voor talentontwikkeling

Leraar 24
Video's en dossiers voor de onderwijspraktijk

Lowan
Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers. Lees hier alles over onderwijs aan vluchtelingen.

MEE
Ondersteuning bij leven met een beperking

Meester Max
Traint professionals in jeugdzorg en onderwijs

Onderwijszorgconsulenten
Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers en scholen adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis.

Perspectief op School
Hulpmiddel voor het online schoolondersteuningsprofiel

De zorg verandert mee
Handige informatie op de site van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NJI
Nederlands Jeugdinstituur, kennis over jeugd en opvoeding

Passend Onderwijs
Alle informatie over passend onderwijs

PO Raad
De PO-Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Rijksoverheid
De website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

SBO De Vlieger
School voor speciaal basisonderwijs in het samenwerkingsverband PPO regio Leiden.

Vanuit Autisme Bekeken
Het programma Vanuit autisme bekeken zet een beweging in gang om anders met autisme om te gaan.

Wetenschapsknooppunt Zuid Holland
Hier wordt de wereld van kinderen en wetenschappers aan elkaar verbonden via activiteiten waarbij onderzoekend en ontwerpend leren centraal staan.

Ziezon
Onderwijsondersteuning aan langdurig zieke leerlingen

Zorgwelrijnland
De sociale kaart van de regio Leiden.