29 november 2017 Rekenproblemen en dyscalculie

In elke klas zitten kinderen die tellend blijven rekenen, moeite hebben met het automatiseren of het oplossen van contextopgaven, het klokkijken niet onder de knie kunnen krijgen, of andere rekenproblemen hebben. Hoe kan je hier als leerkracht het beste op insteken? Welke materialen kunnen er ingezet worden? Wanneer is er sprake van dyscalculie? Hoe kunnen deze kinderen zo lang mogelijk blijven profiteren van het rekenaanbod in de groep?

In deze workshop wordt ingegaan op het verschil tussen rekenproblemen en dyscalculie, wanneer spreek je van dyscalculie en welke signalen er bij het jonge kind zijn waardoor kinderen moeite kunnen krijgen met rekenen. Verder wordt er stilgestaan bij het aanbod van strategieën, het gebruik van materialen in de rekenlessen, het toepassen van de Vertaalcirkel en het inzetten van de Passende Perspectieven wanneer het 1F-niveau niet bereikt zal worden.

Deze flitsbijeenkomst wordt gegeven door Anja Vis van Enigma, bureau voor leerproblemen. Anja heeft veel ervaring in het geven van rekenonderwijs in het speciaal basisonderwijs.

Inschrijven