11 april 2018 Pestgedrag, wat doe ik ermee?

Pestgedrag kan een behoorlijke domper zijn op het leren in de klas. Terecht maken ouders zich zorgen wanneer hun kind gepest wordt of wanneer hun kind aan pestgedrag meedoet. Maar hoe pak je dit effectief aan, zodat kinderen zich kunnen ontplooien en later niet terugvallen in het oude gedrag?

Wat komt er tijdens de workshop aan bod?

 • Pestgedrag omzetten in ondersteunend, positief gedrag
 • Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen
 • Kinderen leren om een positieve rol voor elkaar in te nemen
 • Effecten van een positieve spiraal
 • Succes ervaringen met behulp van video- en voorbeeldmateriaal.
 • Basisprincipes van het oplossingsgericht werken
 • Verschil tussen probleem en beperking
 • Accepteren van een beperking bij de leerlingen
 • Tijdens de workshop zal in het kort de supportgroep-aanpak worden uitgelegd en komen een aantal aspecten van het oplossingsgericht werken met kinderen in het kort aan de orde.

Gewenst effect van de flitsworkshop omgaan met pestgedrag

 • Uitgaan van mogelijkheden in plaats van problemen
 • Effectiviteit van het oplossingsgericht werken leren kennen
 • Het leren doorbreken van gedragspatronen bij kinderen
 • Kennis over de basisprincipes van het oplossingsgericht werken en de mogelijkheden hiervan binnen de school.

Deze workshop wordt gegeven door Katrien Schober en/of Veronique van Kan van Impuls Organisatieadvies

Inschrijven