Pilot nieuwe werkwijze voor informatieoverdracht naar de basisschool

PPO en de gemeenten in de regio Leiden zijn een initiatief gestart om de informatieoverdracht van voorschoolse voorzieningen naar scholen te verbeteren. Afspraken hierover zijn gemaakt in het OOGO, het overleg tussen bestuurders van de gemeenten en PPO regio Leiden. Het hoofddoel van ‘het thema Jonge kind’ in de ontwikkelagenda van het OOGO is: Geen kind komt ‘blanco’ aan op de basisschool. Aan dit initiatief is een onderzoek vooraf gegaan op basisscholen en voorschoolse voorzieningen. Op basis van de uitkomsten is een werkwijze ontwikkeld die we graag willen uitproberen op een aantal voorschoolse voorzieningen in combinatie met basisscholen. We noemen dit ‘De pilot Informatievoorziening.’
We nodigen voorschoolse voorzieningen en basisscholen in de regio Leiden graag uit om deel te nemen aan deze pilot die start in maart 2021 en een kalenderjaar zal duren.
Voor meer informatie, klik hier.

Andere artikelen