Uitstekende samenwerking tussen  school, ouders , JGT en PPO zorgt voor bao-bao plaatsing

Met een meisje van 7 jaar oud, van wie we in eerste instantie allemaal dachten dat zij naar het speciaal onderwijs zou moeten gaan,  gaat het nu uitstekend in het regulier onderwijs. Hoe is het zo gekomen?

Bij de overgang naar groep 3 ontstonden er problemen. Het meisje kon aan de ene kant lekker werken en haar eigen gang gaan maar aan de andere kant kon ze ook ineens heel boos worden. Dat uitte zich in spullen gooien, roepen door de klas , niet meer mee willen doen en soms zelf om zich heen slaan. Ook het meedoen met de gymlessen was niet meer mogelijk zolang er geen tweede leerkracht aanwezig was. Met inzet en expertise van het expertteam is ervoor gezorgd dat het meisje weer mee kon doen met de gymles.  Ondertussen werd het meisje onderzocht maar er werd er geen psychiatrie vastgesteld. Faalangst zou een oorzaak kunnen zijn voor de gedragsproblemen. In groep 4 werd het gedrag van het meisje steeds zorgwekkender. Op sommige dagen was haar gedrag niet meer houdbaar waardoor ze op een time-out plek op de gang of bij de directeur terecht kwam. Ouders gaven steeds aan dat zij het beeld over hun kind op school, thuis niet herkenden, het leek wel of de school een ander kind beschreef.

Tijdens een van de ondersteuningsteams die de school organiseerde om te onderzoeken wat het meisje nodig had, gaf de school aan dat zij geen uitweg meer zagen op hun school voor dit meisje.  Het meisje was inmiddels een aantal keer geschorst wegens haar gedrag. Om het meisje toch naar school te kunnen laten gaan regelde de school dat er een shadow aanwezig was in de klas. Er werden wat RT uren opgeschort zodat die remedial teacher bij het meisje in de klas aanwezig kon zijn. Ook de ouders speelden hierin een grote rol en waren bereid om als shadow op te treden. Ondertussen werd er samen met school, ouders, een onderwijsspecialist, het JGT, en de adviseur passend onderwijs gezocht naar een passende plek voor het meisje.

Een reguliere basisschool uit de buurt werd gevraagd om dit meisje een nieuwe kans te geven. Er werd een proefplaatsing afgesproken. Als het niet zou werken op de nieuwe school zou de oude school samen met PPO alsnog een speciale (basis)school voor dit meisje gaan zoeken.  De nieuwe school organiseerde een overleg waarin afspraken voor extra ondersteuning vastgelegd werden. Het JGT zorgde ervoor dat het meisje op de nieuwe school kon starten met een shadow. Ook begeleidden zij ouders naar de ondersteuning die dit meisje nodig had buiten de school (faalangsttraining). Het expertteam begeleidde de leerkrachten en de ib-er en dit allemaal in nauw overleg met de ouders. Aan het einde van de proefperiode volgde de inmiddels laatste evaluatie.  Samen werd afgesproken dat het meisje definitief naar de nieuwe school mocht.  Dankzij de “open blik” van de nieuwe school, de uitstekende samenwerking tussen school, ouders, JGT en PPO is het gelukt om dit meisje een passende plek in het reguliere onderwijs te geven! 

Katelijne Corporaal/ adviseur passend onderwijs