Een ondersteuningsteam op een school in Wassenaar. Naast de ouders, IB er directeur en adviseur passend onderwijs was ook de jeugdconsulent van het CJG aanwezig.

Een leerling was al enige dagen niet op school, rondom de leerling ontstonden conflicten met medeleerlingen en met vakleerkrachten. Daarbij voelde de leerling zich niet gehoord waardoor conflicten verder escaleerden.

De leerling had behoefte om voorafgaand aan een schooldag met een volwassene de dag door te nemen en na afloop te evalueren. Deze gesprekken had een ingehuurde remedial teacher in het verleden met hem gevoerd. Conflicten werden daardoor met succes opgelost. Ouders konden deze hulp niet verder betalen.

De jeugdconsulent had nog mogelijkheden om dit te financieren. De RT er werd ter plekke gebeld, waarna de hulp al de volgende dag kon worden gestart.

Zowel ouders als ook de school waren zeer tevreden met de snelle oplossing, die alleen maar mogelijk was omdat iedereen aan tafel was.