In de praktijk van het samenwerkingsverband komen veel cases voorbij die voorbeelden laten zien van hoe passend onderwijs vorm krijgt in de basisscholen. Lees de inspirerende voorbeelden hiernaast.