Elly  Pracht

Elly Pracht

Telefoon: 071-5351711

"Iedereen krijgt evenveel aandacht"

Elly Pracht is secretaresse van swv PPO regio Leiden. Zij is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van alle toelaatbaarheidsverklaringen vanuit deze organisatie. Tevens verzorgt zij de verslaglegging van de vergaderingen van de adviseurs Passend Onderwijs en de onderwijsspecialisten. Daarnaast is zij contactpersoon en vraagbaak voor intern begeleiders, ouders en overige partijen.

"Mijn werk is afwisselend en veelzijdig, omdat ik met veel verschillende instanties te maken heb. Als moeder voel ik mij vaak verbonden met ouders. Vanuit die verbondenheid zie ik het dan ook als mijn taak om hen serieus te nemen, duidelijkheid te bieden en hun vragen in begrijpelijke taal te bantwoorden."

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag