Het bestuur PPO regio Leiden bestaat uit bestuurders van aangesloten schoolbesturen bij het samenwerkingsverband. Lid van het bestuur zijn:

  • De heer Gert-Jan den Adel, technisch voorzitter
  • De heer Marton de Pinth, secretaris en voorzitter (PROO Leiden)
  • De heer Iepko Weijdema, penningmeester¬†(Prot. Chr. Schoolvereniging Voorschoten)
  • De heer Iepe Roosjen, (St. Speciaal Onderwijs Leiden)
  • De heer Sander Verheul (Leo Kanner Onderwijsgroep)
  • De heer Rob de Jong (St. Katholiek Onderwijs Wassenaar)
  • De heer Harry van Alphen (St. Confessioneel Onderwijs Leiden)
  • De heer Ariaan Bohnen (St. Samenwerkende Basisscholen Alkemade)