XL Flitsbijeenkomsten - Is het onderwijs nog wel van jezelf?

Datum
Woensdag, 21 November 2018
Tijd
13:00 - 16:00

Claire Boonstra

Stellen we elkaar de juiste vragen?

“Onderwijs is het krachtigste wapen waarmee je de wereld kunt veranderen” zei Nelson Mandela. Een uitspraak waar je het nauwelijks mee oneens kunt zijn. Als we de wereld willen veranderen, welke eisen stellen we dan aan onderwijs? Wat is echt belangrijk om te leren wanneer we steeds langer leven in een wereld die steeds sneller verandert? Voordat we kunnen praten over het ‘wat’ en het ‘hoe’ van onderwijs, inclusief de inzet van platforms, iPads, nieuwe concepten, mindfulness, maakonderwijs, gelukskunde, robots en VR in de klas, moeten we eerst de ‘waartoe’ vraag beantwoorden: wat is eigenlijk de bedoeling van onderwijs? Voor wie is er onderwijs, wat is het beoogde effect - op individuen en op de samenleving? Wat is jouw persoonlijke antwoord? En is er een gezamenlijk antwoord? Hoe verschilt je antwoord van hoe we het vandaag de dag invullen - en van hoe je er naar handelt, als opvoeder, leraar of (op)leider?

Zijn er voorbeelden die laten zien hoe het anders kan? Hoe kunnen we onderwijssystemen en -praktijken zo ontwikkelen dat we meer invulling geven aan datgene waar we naar streven? Waarom hebben we eigenlijk klaslokalen, cijfers, aparte vakken, jaargroepen, gestandaardiseerde toetsen, normen, gemiddelden en één leraar voor een klas met 25 kinderen? Weten we nog wel waarom we de dingen doen zoals we ze doen, is er een goede onderbouwing voor?

Claire Boonstra startte œ Operation Education in 2012 na een emotionele TED talk. œ Operation Education is initiatiefnemer van de Onderwijsfilm van het jaar 2015 “Wat is het doel van Onderwijs?”, maker van de serie Onderwijsvragen (inclusief vaste rubriek bij BNR Nieuwsradio 2016-2017) en initiatiefnemer van de School van Schoolleiders/ Expeditie Leiderschap.

Na de flitsbijeenkomst met Claire heb je jezelf een goede spiegel voorgehouden waarom je ook alweer voor dit vak hebt gekozen, en op basis waarvan je invulling geeft aan onderwijs en ontwikkeling. Je realiseert je dat je niet de enige bent die er wellicht anders over denkt, en je bent je bewust geworden dat en hoe het anders kan - zodat je ook in je eigen omgeving het verschil kan gaan maken.

Locatie:
De nieuwe energie 
3e Binnenvestgracht 23
2312 NR Leiden

Inschrijven

Deelname aan de flitsbijeenkomst kost € 25. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen is deelname aan de flitsbijeenkomst gegarandeerd.