Training handelingsgerichte diagnostiek voor intern begeleiders en leerkrachten onderbouw

Datum
Dinsdag, 1 Oktober 2019
Tijd
16:30 - 19:30

De pilot van het scholingstraject ‘Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) voor jonge kinderen in risicosituaties’ is met enthousiasme gevolgd door de deelnemers van 6 scholen. Daarom gaan we alle PPO scholen de mogelijkheid  bieden om het specialisme van de kleuterleerkrachten en de intern begeleider(s) uit te breiden met kennis en vaardigheden specifiek gericht op diagnostisch onderzoeken en handelen. 

Vroegsignalering en onderzoekend handelen

Het doel van het scholingstraject is het tijdig signaleren van opvallend gedrag en begrijpen waardoor de ontwikkeling van een kind niet optimaal verloopt en hieraan gekoppelde  onderwijsbehoeften van een kind in beeld te brengen. Leerkracht en IB-er onderzoeken wat een passend onderwijsaanbod is voor een kind.

Tot nu toe hadden met name externe experts de regie op de HGD-trajecten. PPO wil nu deze deskundigheid veel sterker in de scholen integreren. Het uitgangspunt is het realiseren van een nauwgezette samenwerking en efficiënte inzet van expertise binnen en buiten de school.

Cursusleiders
Kobi Wanningen & Yvonne Leenders

Data

Bijeenkomst 1

1 oktober 2019

16.30 – 19.30 uur

Bijeenkomst 2

31 oktober 2019

16.30 – 19.30 uur

Bijeenkomst 3

20 november 2019

13.30 – 16.30 uur

Bijeenkomst 4

18 december 2019

13.30 – 16.30 uur

Kosten
De kosten bedragen voor deze 4 bijeenkomsten €250,- per persoon. er is ruimte voor maximaal 16 deelnemers. 

Locatie
Het kantoor van PPO
Elisabethhof 21-23
2353 EW Leiderdorp

Inschrijven