Groeibijeenkomst - Handelingsgericht arrangeren - inhaalbijeenkomst nieuwe directeuren/ IB-ers

Datum
Maandag, 10 Februari 2020
Tijd
10:00 - 12:30

Waarom: Binnen ons samenwerkingsverband hebben we een groot aantal nieuwe directeuren en intern begeleiders mogen verwelkomen dit schooljaar. Sinds 2014 organiseren we Groeibijeenkomsten die elke keer druk bezocht en goed gewaardeerd zijn. Graag bieden we nieuwe directeuren en intern begeleiders de gelegenheid zich te verdiepen in Handelingsgericht Arrangeren.

We organiseren daarom een inhaalbijeenkomst met de hoogtepunten van 5 jaar HGA in samenwerkingsverband PPO regio Leiden! Mocht u gewoon uw kennis willen afstoffen en graag de hoogtepunten nog eens behandeld willen zien, dan bent u ook van harte welkom.

Handelingsgericht Arrangeren en werken met Ondersteuningsteams (OT’s):

Soms gaat het een tijdje niet goed met een leerling en ga je als leerkracht samen met de leerling en de ouders in gesprek. Je betrekt ook je collega's en IB in het zoeken naar oorzaken en vooral naar aanknopingspunten voor oplossingen. Wat heeft de leerling nodig om zich weer verder te ontwikkelen, om te groeien, om beoogde leerdoelen te behalen? Wat werkt goed bij deze leerling? Wat kan ik voor deze leerling betekenen, wat kunnen wij als school voor deze leerling betekenen? Welke verantwoordelijkheid wil ik nemen? Het kan zijn dat er een Ondersteuningsteam (een OT) georganiseerd wordt waarin je samen met ouders, IB, directeur, de consulent van het samenwerkingsverband en soms ook nog aanvullende expertise gaat overleggen over een mogelijke, passende aanpak. In bepaalde situaties doet de leerling ook mee aan dit overleg. Maar áltijd wordt de leerling betrokken vooraf en na afloop. Zo'n OT waarin goed samengewerkt wordt met elkaar, de leerling, de ouders en aanvullende expertise hoort bij de werkwijze die we Handelingsgericht Arrangeren (HGA) noemen.  

De bedoeling van arrangeren is dat je als leerkrachten samen met leerlingen, ouders, IB, directie en wanneer nodig ook betrokkenen uit de jeugdhulp of kinderopvang samen organiseert wat leerlingen nodig hebben aan onderwijs, zorg en begeleiding. Bij arrangeren staan zowel de onderwijsbehoeften van leerlingen als ondersteuningsbehoeften van de school/de leerkrachten centraal.

Inhoud bijeenkomst

Op 10 februari gaan we aan de slag met een aantal hoe-vragen waar veel collega's mee worstelen, zoals:

Hoe kun je werkelijk wederkerig samenwerken met ouders, juist ook wanneer er zorgen zijn? Hoe kun je de leerling betrekken bij zijn eigen ontwikkeling, juist ook wanneer er zorgen zijn?

Hoe kun je als leerkracht een ondersteuningsteamoverleg (OT) voorbereiden, samen met je IB? Welke succesfactoren kenmerken het handelingsgericht arrangeren en het werken met OT's, en zijn overdraagbaar naar andere situaties

Het is onze bedoeling je met de inhoud van deze bijeenkomst te versterken. We werken vanuit praktijkervaringen, theoretische onderbouwing aan het versterken van al aanwezige kennis en vaardigheden.

De bijeenkomst wordt geleid door Simone van Dijk, gecertificeerd HGW-HGA-trainer en coach van OT’s op diverse scholen in het land. 

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Ivm de voorbereiding vragen we u om het ons te laten weten als u komt.

Inschrijven