Flitsbijeenkomsten - Eerste hulp bij moeilijke groepen

Datum
Woensdag, 31 Oktober 2018
Tijd
13:15 - 15:15

Eerste hulp bij moeilijke groepen 

Heb je een groep met veel ruzie, een negatieve sfeer of pestgedrag? Of juist een groep waarin de leerlingen voortdurend op elkaar reageren of brutaal gedrag tegen de leerkracht vertonen? Dan is de kans groot dat het groepsvormingsproces in de groep negatief verlopen is. Elke school heeft er wel eens mee te maken. Zo’n groep vraagt het uiterste van de leerkracht. Het verbeteren van de sfeer in een negatieve groep blijkt een grote opgave. Veel leerkrachten en intern begeleiders hebben behoefte aan concrete tips en suggesties voor het omgaan met een negatieve groep.

Voor wie?
De workshop ‘Eerste hulp bij moeilijke groepen’ is gericht op leerkrachten en intern begeleiders.  

Doel
Tijdens deze workshop leer je hoe je groepsprocessen in beeld kunt brengen en welke stappen je kunt zetten om de sfeer in een negatieve groep te verbeteren en ongewenst gedrag te verminderen.

Inhoud
Aan bod komt hoe het groepsvormingsproces verloopt en welke verschillende soorten groepen er zijn. De deelnemer leert hoe je een groep en de leerlingen op handelingsgerichte wijze in beeld kan brengen. Wie zijn de informele leiders? Welke rollen nemen de andere kinderen in? Hoe gedragen ze zich buiten het zicht van de leerkracht? De deelnemer leert bovendien aan de hand van een aantal bouwstenen een plan van aanpak op te stellen dat aansluit bij de behoeften van deze groep. 

De flitsbijeenkomst wordt verzorgd door Anne-Marie Visser.

Inschrijven

Deelname aan de flitsbijeenkomst kost € 25. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen is deelname aan de flitsbijeenkomst gegarandeerd.