Flitsbijeenkomsten - Dyslexie - onderbouw

Datum
Woensdag, 28 November 2018
Tijd
13:15 - 15:15

De zorg voor leerlingen met (ernstige, enkelvoudige) dyslexie in een doorgaande lijn staat centraal in deze serie flitsbijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn zo op elkaar afgestemd dat ze met elkaar het complete proces van de dyslexiezorg aan de orde laten komen. Van effectieve signalering, preventief handelen, gerichte interventies en het kunnen onderscheiden van leesproblemen en dyslexie, tot het proces van toeleiding naar de externe EED-zorg en daarna. De bijeenkomsten zijn erop gericht de leerkrachten handvatten te geven om dit concreet in de eigen groep vorm te kunnen geven. De bijeenkomsten kunnen los van elkaar gevolgd worden, maar het verdient de aanbeveling om als (deel van een) team deel te nemen zodat de doorgaande lijn binnen de school kan worden ingezet of aangescherpt.  

28 november 2018 onderbouw (groep 1 en 2) 
Vroegtijdige signalering en preventie van leesproblemen, dat is waar het om gaat in het vernieuwde protocol voor groep 1 en 2. In deze flitsbijeenkomst bespreken we hoe je risicoleerlingen kunt herkennen en hoe je planmatig preventief aan de slag kunt gaan, zonder het eigene van het kleuterleren uit het oog te verliezen. De nadruk ligt op het kunnen afstemmen van interventies op de onderwijsbehoeften van de risicoleerlingen. We leggen in de flitsbijeenkomst verbanden tussen het protocol, de regionale afspraken en natuurlijk uw eigen groep. Aan het einde van de bijeenkomst kunt u gericht aan de slag en kunt u uw bijdrage leveren in het proces van de zorg voor leerlingen met (ernstige, enkelvoudige) dyslexie.  

Inschrijven

Deelname aan de flitsbijeenkomst kost € 25. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen is deelname aan de flitsbijeenkomst gegarandeerd.