Flitsbijeenkomsten - Dyslexie - middenbouw

Datum
Woensdag, 16 Januari 2019
Tijd
13:15 - 15:15

De zorg voor leerlingen met (ernstige, enkelvoudige) dyslexie in een doorgaande lijn staat centraal in deze serie flitsbijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn zo op elkaar afgestemd dat ze met elkaar het complete proces van de dyslexiezorg aan de orde laten komen. Van effectieve signalering, preventief handelen, gerichte interventies en het kunnen onderscheiden van leesproblemen en dyslexie, tot het proces van toeleiding naar de externe EED-zorg en daarna. De bijeenkomsten zijn erop gericht de leerkrachten handvatten te geven om dit concreet in de eigen groep vorm te kunnen geven. De bijeenkomsten kunnen los van elkaar gevolgd worden, maar het verdient de aanbeveling om als (deel van een) team deel te nemen zodat de doorgaande lijn binnen de school kan worden ingezet of aangescherpt.  

16 januari 2019 middenbouw (groep 3, 4 en 5) 
Als leerkracht van groep 3 en 4 bent u de spil in het proces van de zorg aan leerlingen met (ernstige, enkelvoudige) dyslexie. U bouwt verder op de preventieve maatregelen van uw collega’s uit de onderbouw en gaat planmatig en protocollair te werk. In deze flitsbijeenkomst leert u hoe u uw leerlingen met lees- en/of spellingproblemen praktisch kunt ondersteunen, welke interventies u kunt bieden (passend bij de ernst van de problemen die de leerling ondervindt) en welke stappen u moet zetten in de doorgaande lijn van dyslexiezorg. We leggen in de flitsbijeenkomst verbanden tussen het protocol, de regionale afspraken en natuurlijk uw eigen groep. 

Inschrijven wachtlijst

De flitsbijeenkomst van uw keuze is vol. U kunt zich nog wel inschrijven op de wachtlijst. Wij nemen contact met u op zodra er plaats beschikbaar komt.