Flitsbijeenkomsten - Dyslexie - bovenbouw

Datum
Woensdag, 30 Januari 2019
Tijd
13:15 - 15:15

De zorg voor leerlingen met (ernstige, enkelvoudige) dyslexie in een doorgaande lijn staat centraal in deze serie flitsbijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn zo op elkaar afgestemd dat ze met elkaar het complete proces van de dyslexiezorg aan de orde laten komen. Van effectieve signalering, preventief handelen, gerichte interventies en het kunnen onderscheiden van leesproblemen en dyslexie, tot het proces van toeleiding naar de externe EED-zorg en daarna. De bijeenkomsten zijn erop gericht de leerkrachten handvatten te geven om dit concreet in de eigen groep vorm te kunnen geven. De bijeenkomsten kunnen los van elkaar gevolgd worden, maar het verdient de aanbeveling om als (deel van een) team deel te nemen zodat de doorgaande lijn binnen de school kan worden ingezet of aangescherpt.  

30 januari 2019 bovenbouw (groep 6, 7 en 8) 
In de bovenbouw zullen de meeste leerlingen met dyslexie al gesignaleerd zijn. Een deel van deze leerlingen wordt behandeld vanuit de EED-zorg, andere leerlingen (net) niet. In deze flitsbijeenkomst gaat het over de afstemming op de mate van belemmeringen die de leerlingen ervaren. Wat hebben deze leerlingen naast hun behandeling nog nodig en wat is nog effectief? Maar ook; wat is nodig als de leerling geen behandeling krijgt? Ook wordt ingegaan op compenserende maatregelen die deze leerlingen kunnen helpen. Balans is waar het om draait. Ook nu leggen we de verbanden tussen het protocol, de regionale afspraken en natuurlijk uw eigen groep. U gaat naar huis met nieuwe inzichten en praktische tools, gericht op het functionele lezen en leren van de leerling.   

Inschrijven

Deelname aan de flitsbijeenkomst kost € 25. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen is deelname aan de flitsbijeenkomst gegarandeerd.