'Vraag niet naar mijn beperkingen als je mijn talenten niet kent'

 

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden 2801

De scholen binnen PPO regio Leiden verzorgen samen passend onderwijs voor alle kinderen van 4 – 13 jaar. We gaan daarbij uit van hun ontwikkelingsmogelijkheden en hun talenten. Bij het samenwerkingsverband zijn zowel de gewone basisscholen als de scholen voor speciaal (basis) onderwijs betrokken. De gemeenten binnen onze regio zijn; Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest, Kaag en Braassem (m.u.v. postcodes 2355, 2451, 2465 en 2481), Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden.

Waar we goed in willen zijn:

  • Passende ondersteuning bieden binnen de basisschool.
  • Doen wat nodig is.
  • Ondersteuning bieden aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
  • Prima scholen voor speciaal (basis) onderwijs voor kinderen die dat echt nodig hebben.
  • Overleg met ouders in een vroegtijdig stadium.
  • Betrokken leerkrachten die handelingsgericht werken.
  • Inzet van experts vanuit het speciaal (basis)onderwijs in de basisscholen.
  • Snelle hulp en ondersteuning in crisissituaties aan kinderen, ouders en scholen.
  • Heldere procedures met zo min mogelijk administratieve druk.
  • Goede samenwerking met de kinderopvang, het voortgezet onderwijs en de jeugdhulp. 

De scholen realiseren ondersteuning op hoog niveau. PPO faciliteert de scholen met expertise en geld. Neem contact met ons op als er vragen zijn.