Het Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam (OT) is een overleg op school waarin uw kind centraal staat. Tijdens dit overleg wordt samen met u gezocht naar wat uw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Het expertteam

Het expertteam is een team dat snel inzetbaar is in de school van uw kind. In dit team zitten ‘onderwijsmensen’ met ieder hun eigen deskundigheid. Het expertteam kan worden ingeschakeld als de basisschool vragen heeft over het bieden van goed (dus passend) onderwijs aan uw kind. In de folder leest u er meer over.

Observatievoorziening Het Palet

Het Palet is een observatievoorziening van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs en is georganiseerd in samenwerking met SBO De Vlieger. Het Palet heeft een lokaal op de Vlieger, Boerhaavelaan 298. Het Palet is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar bij wie onvoldoende helder is wat zij nodig hebben op school. Op Het Palet wordt geobserveerd wat uw kind nodig heeft om zich beter te ontwikkelen op school. In deze folder leest u er meer over.