Arrangementen: regelingen voor uitzonderlijke situaties

Arrangementen. Misschien heeft u er op de school van uw kind wel eens iets over gehoord. Arrangementen zijn speciale regelingen die in uitzonderlijke situaties beschikbaar kunnen zijn voor scholen. De eventuele aanvraag en de uitvoering van de procedure is een proces tussen de school van uw kind en het samenwerkingsverband. De onderwijsspecialist voert de regie en regelt dit rechtstreeks met de school waar het kind zit. U bent als ouder niet direct betrokken omdat het met name gaat om een financiële tegemoetkoming die een school (tijdelijk) kan helpen om passend onderwijs voor uw kind te realiseren. In dit artikel leest u wat meer achtergrondinformatie over de regelingen en de formele procedures die hier bij horen.

Als er meer ondersteuning nodig is voor uw kind

Alle basisscholen die horen bij het samenwerkingsverband PPO regio Leiden krijgen jaarlijks budget om in te zetten voor extra ondersteuning van hun kinderen. In sommige situaties is er voor een kind tijdelijk meer nodig en kan de school in overleg met u en de onderwijsspecialist van PPO-regio Leiden een arrangement aan te vragen.

Situaties waarin de school een arrangement voor uw kind kan aanvragen

 • Uw kind heeft een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en er is tijdelijk geen ruimte op de school voor speciaal (basis)onderwijs.
  In dit geval kan de onderwijsspecialist van PPO regio Leiden voor uw kind een overbruggingsarrangement De school van uw kind krijgt dan een extra bijdrage om in de periode dat uw kind nog niet op de andere school terecht kan meer ondersteuning te bieden.
 • Uw kind maakt de overstap van het speciaal (basis)onderwijs – S(B)O – naar een reguliere basisschool.
  We willen graag dat basisscholen leerlingen aannemen vanuit het (S(B)O). Een basisschool die een leerling vanuit het S(B)O opneemt kan een eenmalige bijdrage aanvragen om de overstap van de leerling goed te kunnen ondersteunen. Dit is een arrangement stimuleringsbijdrage overstap S(B)O naar regulier basisonderwijs.
 • Uw kind heeft binnen het speciaal onderwijs (SO) tijdelijk intensievere ondersteuning nodig.
  Het komt voor dat er in (SO) tijdelijk intensievere ondersteuning voor een leerling nodig is dan vanuit de bekostiging, passend bij de toegekende TLV, kan worden geboden. In dit geval kan er een arrangement extra bekostiging SO worden aangevraagd.
 • Er kunnen zich uitzonderlijke situaties rond kinderen voordoen waarin extra inzet op school noodzakelijk is. In deze situaties kan in overleg met de onderwijsspecialist van PPO regio Leiden een arrangement bijzondere situaties worden aangevraagd.

Aanvragen van een arrangement: de procedure in het kort

De school vraagt het arrangement aan in overleg met u en de onderwijsspecialist van PPO regio Leiden. Door het zetten van uw handtekening geeft u aan dat u akkoord gaat met het aanvragen van het arrangement voor uw kind.

De school stuurt de aanvraag aan de Toelaatbaarheidscommissie (TLC). De school maakt hiervoor gebruik van het Groeidocument 2.0.

 • De TLC controleert of de procedure juist is gevolgd. Na akkoord wordt een toekenning van het arrangement opgemaakt en in het Groeidocument 2.0 gezet. De school krijgt hierover via de e-mail een bericht. De ouders krijgen geen e-mail omdat de aanvraag tussen PPO en de school verloopt.

Meer weten over arrangementen?

Dan kunt u uw vragen het beste stellen aan de intern begeleider op de school van uw kind of de onderwijsspecialist die aan de school is verbonden.

Bronnen, notities en referenties
1. Een arrangement is een speciale regeling die in uitzonderlijke gevallen beschikbaar is. De onderwijsspecialist voert de regie.

Gerelateerde artikelen