Voor scholen

terug naar het overzicht

POVO

PPO regio Leiden werkt nauw samen met het Loket Passend Onderwijs (samenwerkingsverband 2801 VO) om de overstap van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Onderwijs Transparant om gegevens veilig over te dragen. 

De winst: 

 • efficiëntie winst door digitale overdracht 
 • compleet beeld van alle leerlingen 
 • een gemeenschappelijk advies PO/VO 
 • betere planning mogelijk bij het VO 
 • alle leerlingen op de juiste plek en niveau in het VO 
 • ouders en leerlingen weten sneller welke keuzes er zijn voor het VO 

Vragen? 
Bij problemen met het maken van een OSO en of invoeren van leerlingen in OT kunt u contact op nemen met Marije van Leusden 06-54975915 marijevanleusden@pporegioleiden.nl, of via po-leiden@othelpdesk.nl. Voor VO: vo-leiden@othelpdesk.nl. 

Voor vragen over het VO of de procedure in het VO kunt u contact opnemen met Christa Ruygrok 071 5144801 c.ruygrok@swvvo2801.nl 

Voor overige vragen kunt u zich wenden tot Marije van Leusden 06-54975915 marijevanleusden@pporegioleiden.nl 

 • Informatiemiddag

  Op  5 september 2018, 13.00-16.30 uur (inloop vanaf 12.30 uur)  komen directeuren, IB- ers  en leerkrachten van groep 8 bijeen voor een voorlichtingsbijeenkomst POVO  op  de Delta.  ... Lees verder »
 • PO-VO traject

  Leerlingen van de basisscholen d ie mogelijk voor screening of  Pr O  in aanmerking komen, dienen voor  1 oktober 2018 , met toestemming van de ouders, digitaal middels een ... Lees verder »
 • Onderwijs Transparant

  Op deze pagina vindt u  d e link naar Onderwijs Transparant  voor de digitale aanmelding en  instructiefi l mpjes  voor het invullen van het OKR. Ook is er een ... Lees verder »
 • Mogelijk moeilijk plaatsbare leerlingen

  Op  20 september van 15:30 tot 17:00  wordt alle basisscholen de mogelijkheid geboden leerlingen  zonder leerachterstanden  te bespreken waarvan zij inschatten dat deze mogelijk moeilijk plaatsbaar... Lees verder »
 • VSO traject

  Leerlingen die vanuit het primair onderwijs mogelijk de overstap zullen maken naar het voortgezet speciaal onderwijs kunt u aanmelden bij de Advies Commissie Toelaatbaarheid (ACT) van het Loket Passend... Lees verder »