Voor scholen

terug naar het overzicht

Jonge Kind

Met de komst van passend onderwijs en de focus op het regulier onderwijs is er binnen het samenwerkingsverband PPO een nieuwe weg ingeslagen voor het onderwijs aan jonge kinderen in risicosituaties. 

De nadruk komt te liggen in preventie en vroegtijdige interventie. Daar waar mogelijk worden kleuters binnen het regulier onderwijs begeleid en zijn er mogelijkheden geschapen om kleuters met moeilijk verstaanbaar gedrag binnen de basisschool te observeren en intensief te volgen. Hierbij worden experts ingeschakeld van het samenwerkingsverband PPO, de AED en/of het SBO en met jeugdhulp en Cardea. In de thema's hieronder vindt u meer informatie over HGD, Het Palet en scholing.

  • Informatie HGD en het Palet - voor leerkracht en IB

    Het gaat meestal goed Met de meeste kinderen in de kleutergroepen gaat het goed! Kinderen ontwikkelen zich ‘volgens het plaatje’. Soms staat de ontwikkeling even stil, dan is er weer een groeispurt. Dat... Lees verder »
  • Ouderfolder Het Palet

    Sommige jonge kinderen ontwikkelen zich anders. Zij laten gedrag zien waar vanuit ouders en school (of peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf) vragen over zijn. Wat heeft het kind nodig heeft om zich binnen... Lees verder »