Voor scholen

terug naar het overzicht

Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden.
Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

 • EED Monitor 2014-2015-2016

  Uit de monitor 14-15-16 blijkt dat het aantal leerlingen dat is aangemeld voor EED-zorg in 2016 is gedaald (in het SWV Leiden). Het aantal leerlingen komt daarmee dichter bij de prevalentienorm te liggen.... Lees verder »
 • Nieuwsbrief EED maart 2017

  Vanuit de Werkgroep EED-zorg Holland Rijnland: De werkgroep EED-zorg Holland Rijnland bestaat uit vertegenwoordigers van de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland en de samenwerkingsverbanden Rijnstreek, Duin- en... Lees verder »
 • Wachtlijstproblemen Dyslexie

  Wachtlijstproblemen Dyslexie Voor de vakantie werd het onderwijs opgeschrikt door de mededeling van de aanbieders van dyslexiezorg, dat er geen kinderen meer behandeld konden worden met ernstige... Lees verder »
 • Procedure Ernstige, enkelvoudige dyslexie

  Leerlingen in de leeftijdscategorie t/m 13 jaar, die te maken hebben met ernstige lees- en/of spellingproblemen en waarvan een vermoeden van dyslexie bestaat, kunnen door de school waarop de leerling zit... Lees verder »