Voor scholen

terug naar het overzicht

Clusters

Voor de invoering van passend onderwijs was het speciaal onderwijs verdeeld in clusters.

Cluster 1: voor leerlingen met een visuele beperking
Cluster 2: voor leerlingen met een problemen in de spraak-taalontwikkeling
Cluster 3: voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en leerlingen met een lichamelijke beperking
Cluster 4: voor leerlingen met gedragsproblemen