Voor scholen

terug naar het onderwerp

Nieuwsbrief EED-zorg februari 2018, Niveau 2-3 ondersteuning en doublures

Vanuit de Werkgroep EED-zorg Holland Rijnland:
De werkgroep EED-zorg Holland Rijnland bestaat uit vertegenwoordigers van de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland en de samenwerkingsverbanden Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek, Leiden en Berséba, aangevuld met externe deskundigen. Samen monitoren zij het proces en de kwaliteit van de EED-zorg in onze regio, in samenwerking met de betrokken aanbieders. Om de scholen van dienst te zijn voorziet de werkgroep de scholen van informatie rond dyslexie en EED-zorg en monitoren zij ook ontwikkelingen rond de ondersteuning van leerlingen die net buiten de vergoede zorg vallen. Hiervoor ontvingen alle scholen een mail en een link die onderaan dit bericht is weergegeven. 

Behalve de nieuwsbrief van februari 2018 vindt u hierbij de reeds lang aangekondigde "Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3", en "De richtlijn Omgaan met doublures".

Bericht voor deelname aan de jaarlijkse inventarisatie:

Beste IB-ers,

 Evenals vorig jaar willen wij u vragen het aantal leerlingen dat in 2017 een diagnose dyslexie buiten de EED-zorg Holland Rijnland heeft gekregen door te geven t.b.v. de jaarlijkse monitor. Via onderstaande link komt u in een inventarisatie, waarin duidelijk wordt omschreven welke leerlingen precies worden bedoeld. LET OP: het gaat om het kalenderjaar 2017. Voor een goede interpretatie van de monitor is het van belang dat we de gegevens van alle scholen ontvangen. Mocht u de gegevens van 2016 nog niet hebben aangeleverd (in de inventarisatie treft een lijst van scholen van wie we in 2016 de gegevens wel hebben ontvangen) dan is daar in deze inventarisatie nog de mogelijkheid voor.

De inventarisatie is te bereiken via: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekCJwse_qxGahY_u6BKDD-WK4R72kQXBefHS5_pmUxVQVXFg/viewform?c=0&w=1

 Deze inventarisatie is voor de basisscholen met uitzondering van Voorschoten en Wassenaar.