Voor scholen

terug naar het onderwerp

Groeidocument

Vanaf november 2015 werkt het SWV PPO regio Leiden met het online groeidocument. Elke school heeft één inlog waarmee onder het beheer van de IB-er groeidocumenten kunnen worden aangemaakt. Zij doen dit op de site van het groeidocument.

Deze  powerpoint geeft nadere informatie.

Ook is er een handleiding voor de IB-er en een handleiding voor de gebruiker.

Er zijn twee instructiefilmpjes gemaakt over het werken met het groeidocument:
een instructiefilmpje voor de beheerder, de IB-er en
een instructiefilmpje voor voor de gebruiker (ouders, leerkracht, externen)
Door op de link te klikken start het filmpje.

Over de ervaringen met het groeidocument schreef Monique Meulenberg (IB-er Daltonschool de Leeuwerik) op onze site Het groeidocument, een mooi instrument met veel mogelijkheden

Op de pagina meest gestelde vagen over het groeidocument vindt u antwoorden op gestelde vragen.

Op de pagina Groeidocument, veiligheid en privacy vindt u informatie hierover.

Verder zijn nog de volgende formulieren beschikbaar:
Toestemmingsformulier OT 
Met dit formulier geven ouders toestemming voor het houden van een ondersteuningsteam (OT). Tevens geven ze toestemming voor het uitwisselen van gegevens middels het groeidocument.
Hoe denk jij erover? 
Dit formulier is een hulpmiddel om met het kind in gesprek te gaan.
Aanvraagformulier TLV