Voor ouders

terug naar het overzicht

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Kinderen die worden geplaatst op een school voor speciaal (basis)onderwijs dienen in het bezit te zijn van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). De procedure voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u terug in de kennisbank.

De Toelaatbaarheidscommissie (TLC) is een commissie van het samenwerkingsverband waar de TLV’s worden afgegeven voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Voorzitter is Hanneke de Jong.

 • Jaarverslag TLC

  Jaarverslag Toelaatbaarheidscommissie   Ieder schooljaar maakt de toelaatbaarheidscommissie (TLC) een jaarverslag. In het jaarverslag staat informatie over de aantallen aangevraagde en afgegeven... Lees verder »
 • Privacyreglement

  De Toelaatbaarheidscommissie werkt volgens een privacy-reglement. U leest in dit reglement hoe hoe met uw gegevens wordt omgegaan. De kaders van de privacy worden hier geschetst. Lees verder »
 • Concrete situaties rondom TLV

  Een handige wijzer  om te beoordelen wie de TLV aanvraagt en wie de TLV moet afgeven. Lees verder »
 • Procedure toelaatbaarheidsverklaring

  Wat heeft een school nodig om een TLV aan te vragen? Gebruik hiervoor de  handreiking Toelaatbaarheidsverklaring  (TLV). Het voorbeeldverslag  kunt u gebruiken voor het uitvoeren van stap 2 en 4 van... Lees verder »