Voor ouders

terug naar het overzicht

Jonge Kind

Met de komst van passend onderwijs en de focus op het regulier onderwijs is er binnen het samenwerkingsverband PPO een nieuwe weg ingeslagen voor het onderwijs aan jonge kinderen in risicosituaties. 

De nadruk komt te liggen in preventie en vroegtijdige interventie. Daar waar mogelijk worden kleuters binnen het regulier onderwijs begeleid en zijn er mogelijkheden geschapen om kleuters met moeilijk verstaanbaar gedrag binnen de basisschool te observeren en intensief te volgen. Hierbij worden experts ingeschakeld van het samenwerkingsverband PPO, de AED en/of het SBO en met jeugdhulp en Cardea. In de thema's hieronder vindt u meer informatie over HGD, Het Palet en scholing.