Voor ouders

terug naar het onderwerp

Passend onderwijs - herziene gids voor ouders

De herziene gids Passend onderwijs biedt ouders informatie over (het zoeken naar) passend onderwijs voor hun kind.

Beschrijving

In deze gids vindt u als ouder informatie die u kunt gebruiken in de zoektocht naar passend onderwijs voor uw kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking of stoornis.

De gids bevat de laatste informatie over de wetgeving en een handig stappenplan voor het zoeken naar passend onderwijs voor een kind. Vanwege de grote vraag naar de gids en het feit dat er nu meer bekend is over de uitvoering van passend onderwijs, is de informatiegids geheel herzien.

De gids richt zich vooral op het reguliere basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, omdat hier de grootste veranderingen plaatsvinden met de komst van passend onderwijs.

De informatiegids Passend onderwijs is een uitgave van het Steunpunt Passend onderwijs, een samenwerking tussen oudervereniging Balans en Ieder(in)1.

Inhoud

In de Informatiegids Passend onderwijs vindt u:

  • antwoord op de belangrijkste vragen over passend onderwijs
  • de systematiek van passend onderwijs: welke route doorloopt u als ouder in de zoektocht?
  • adviezen over wat u kunt doen als het op school niet goed gaat met uw kind
  • informatie over hoe  u mee kunt praten op school en in het samenwerkingsverband
  • een aantal checklists om snel te zien wat nodig is voor goed passend onderwijs
  • een begrippenlijst en een overzicht van websites met meer informatie