Voor ouders

terug naar het onderwerp

Ouderfolder Het Palet

Sommige jonge kinderen ontwikkelen zich anders. Zij laten gedrag zien waar vanuit ouders en school (of peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf) vragen over zijn.

Wat heeft het kind nodig heeft om zich binnen het onderwijs optimaal te ontwikkelen?

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs wil passend onderwijs realiseren voor alle kinderen. Een van de uitgangspunten is om al bij het jonge kind een goed afgestemd aanbod te bieden. Vanuit deze ambitie is beleid gemaakt voor het jonge kind. Het Palet is onderdeel van dit beleid.

Lees verder in de ouderfolder .