Voor ouders

terug naar het onderwerp

De school van uw kind en het CJG

De school van uw kind en het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) werken nauw samen. 

Binnen het CJG zijn onder andere jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten werkzaam.

Deze medewerkers van de Jeugdgezondheidzorg vormen een vaste schakel tussen het CJG en de basisschool en nemen onder andere deel aan de ondersteuningsteams en IB overleggen van uw school. Ouders wordt daarvoor toestemming gevraagd. 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt u aangeboden door de GGD Hollands Midden. 

Wat doet JGZ op de basisschool? Wat kunt u van ons verwachten? 

  • Op vaste momenten volgen wij de groei en ontwikkeling van alle kinderen. Tijdens de basisschoolperiode nodigen wij alle kinderen uit als ze in groep 2 en 7 zitten. 
  • Natuurlijk kunt u naast de vaste momenten altijd contact met ons opnemen als u vragen of zorgen heeft over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind.  Op verschillende manieren kunnen wij op uw vraag ingaan. Bijvoorbeeld door een advies, een gesprek (volgens Triple P methode), een themabijeenkomst, een cursus etc. 
  • Zijn er zorgen over uw kind dan besteden wij daar extra aandacht aan. Samen met u, de ouders/verzorgers, en de school bespreken we wat nodig is om de zorgen aan te pakken. Zonodig overlegt de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige in overleg met u met de huisarts, specialist en/of andere instanties. 
  • Een gezond schoolleven is belangrijk. Daarom geven wij adviezen over veiligheid, hygiëne, infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding en beweging en dergelijke. Wij steunen de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten. 

Hoe bereikt u het CJG? 

Wilt u iets vragen of in gesprek met een medewerker van de Jeugdgezondheidzorg van het CJG dan vindt u informatie over de openingstijden op de website van het CJG: www.cjgzuidhollandnoord.nl Klik op uw woonplaats.

Alle CJG’s zijn telefonisch te bereiken via  088 – 254 23 84. Een (anonieme) vraag stellen via de website is ook mogelijk.

De leerkracht/interne begeleider kan u ook informeren over de bereikbaarheid van de JGZ/ CJG medewerkers die aan de school van uw kind verbonden zijn.

Download deze tekst.