Afwezigheid Rich van den Berg

Vorige week heeft de directeur van PPO regio Leiden, Rich van den Berg, aangegeven behoefte te hebben aan een time-out. Omdat de inschatting van zowel Rich als van het bestuur van PPO regio Leiden was dat deze time-out tot tenminste na de zomervakantie noodzakelijk zou zijn, heeft het bestuur besloten om over te gaan tot het aanstellen van een directeur ad interim voor drie dagen per week. Deze hebben we gezocht en gevonden in Floris Dekker. De MR heeft inmiddels positief geadviseerd op deze tijdelijke aanstelling. Floris is vanaf 2 juni bij PPO gestart.

Floris Dekker is geen onbekende in de regio. Hij stelt zich in de bijlage voor.

Wij zijn blij als bestuur, dat we zo snel zo’n adequate vervanging hebben gevonden. Hiermee kunnen  lopende dossiers zoveel mogelijk voortgang vinden. Dat vinden wij als bestuur belangrijk, zeker in deze merkwaardige tijden die worden gedomineerd door de Corona-situatie, waarbij alles toch al anders is.

Wij wensen Rich een voorspoedig herstel na al haar inspanningen van de afgelopen periode. En natuurlijk wensen we Floris Dekker succes bij deze grote, maar ook mooie uitdaging bij PPO regio Leiden.

Namens het bestuur,

Nicole Teeuwen
voorzitter bestuur PPO regio Leiden

Andere artikelen