Vul hieronder uw e-mailadres in en druk op inschrijven om u in te schrijven voor de nieuwsbrief van Passend Primair Onderwijs Regio Leiden

PPO - Nieuwsbrief okober 2019

Donderdag, 17 oktober 2019

De nieuwsbrief is weer verschenen! Lees verder »

OPR - nieuwsbrief oktober 2019

Dinsdag, 1 oktober 2019

Lees hier de nieuwsbrief van de OPR. Lees verder »
PPO - nieuwsbrief januari 2019

PPO - nieuwsbrief januari 2019

Dinsdag, 15 januari 2019, 11:44

 

15 januari 2019

 
 

Flitsbijeenkomsten
Het komende half jaar staan er nog veel inspirerende flitsbijeenkomsten op de agenda.

Nieuw dit jaar zijn de Flitsbijeenkomsten XL. In november presenteerde Claire Boonstra de zeer druk bezochte en goed gewaardeerde bijeenkomst Is het onderwijs nog wel van jezelf? 18 enthousiaste deelnemers hebben zich daar opgegeven om dieper in te gaan op het onderwerp: ‘innovatie en onderwijs, wat is mijn rol daarin?'. Een vervolgbijeenkomst is in voorbereiding.

Geef je op voor de flitsbijeenkomst XL van Hans Schuman op 23 januari 2019!
Je kunt je nog opgeven voor deze bijeenkomst in de Nieuwe Energie op 23 januari. Hier zal Hans Schuman je op inspirerende wijze meenemen in het handen en voeten geven aan een inclusieve samenleving met een lezing met de titel ‘Diversiteit in de klas en op school - Samen Leren Samen Leven’. Na het bijwonen van deze bijeenkomst kijk je anders naar kinderen! We starten om 13.15 uur met broodje. 

 

Naamswijziging Onderwijsspecialist!
Vanaf nu krijgen alle adviseurs van PPO de functiebenaming Onderwijsspecialist. Alle onderwijsspecialisten doorlopen nu met de scholen het gehele arrangeerproces. In het geval van een TLV-aanvraag zal de onderwijsspecialist indien nodig een collega-onderwijsspecialist vragen de eerste deskundigheidsverklaring te ondertekenen.

 

Ondersteuningsmiddelen voor scholen 2019: € 215,- per leerling.
Met deze middelen kunnen scholen zelf arrangeren en ondersteuning bieden aan leerlingen en/of groepen. Achteraf vraagt PPO verantwoording over de inzet. De vraag naar de verantwoording 2018 is vorige week verzonden. In 2018 ontvingen de besturen € 192,- per leerling.

Aanvraag Subsidie Hoogbegaafdheid
OCW stelt gedurende 4 jaar een subsidie beschikbaar voor het verbeteren van het beleid, de kennis én het aanbod rond hoogbegaafde kinderen. PPO zal die aanvraag doen samen met het Samenwerkingsverband VO Leiden e.o. . De gemeenten en De Leidse Aanpak zijn partners.

Op 29 januari van 16.00 - 19.00 uur is er in De Delta een brainstormbijeenkomst voor leraren, IB-ers en andere professionals in het onderwijs om op te halen wat scholen nodig hebben om het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen te versterken. Een aantal mensen is al uitgenodigd. Wil je hierover meepraten, geef je dan op bij lisettebitter@pporegioleiden.nl

Ondersteuningsteam? Handreiking voor leerkrachten
Binnenkort een ondersteuningsteam? Voor leerkrachten is het deelnemen aan een dergelijk overleg geen dagelijkse kost. Voor hen is het prettig om samen met de intern begeleider voor te bereiden. Voor een steuntje in de rug zie deze handreiking.

Jaarverslag Toelaatbaarheidscommissie  2017-2018
Ieder schooljaar maakt de toelaatbaarheidscommissie (TLC) een jaarverslag. In het jaarverslag staat informatie over de aantallen aangevraagde en afgegeven toelaatsbaarheidsverklaringen TLV. Meer lezen over het aantal aangevraagde TLV's per kring en per bestuur en over de trends en conclusies?

Jaarverslag TLC 2017-2018

Sluitingsdatum TLV aanvragen 3 juni 2019

3 juni is dit schooljaar de uiterste datum voor het aanvragen van een TLV. De toelaatbaarheidscommissie kan niet garanderen dat aanvragen na 3 juni nog voor de zomervakantie kunnen worden afgehandeld.

Format TLV is gewijzigd
De toelaatbaarheidsverklaring bestaat vanaf nu uit 1 pagina. Op deze pagina staat alle informatie die nodig is voor de uitwisseling met BRON.

Start Perspectiefklas en ouderbijeenkomsten
Op 4 februari is het zover. Na een periode van intensieve voorbereiding start de eerste Perspectiefklas in het Gebouw en vindt de eerste ouderbijeenkomst plaats. Hier meer over lezen

SAVE THE DATE Groeibijeenkomst 5.0
Wanneer?

  • donderdag 16 mei 2019 van 1400 uur tot 1630 uur
  • dinsdag 28 mei 2019 van 1400 uur tot 1630 uur
  • dinsdag 4 juni 2019 van 1400 uur tot 1630 uur
  • donderdag 13 juni 2019 van 1400 uur tot 1630 uur

 Inschrijven op een datum naar keuze bij Lisette Bitter; lisettebitter@pporegioleiden.nl

Waarom?
Uit evaluaties van de laatste groeibijeenkomst is naar voren gekomen dat er op meerdere thema’s verdieping mag komen;

  • Hoe betrekken we de leerkrachten intensief bij het arrangeren? Wie is ‘we’?
  • Hoe kunnen leerling én leerkracht ondersteund worden door de andere OT-leden?
  • Hoe bereiden IB en leerkracht OT’s samen goed voor?

Voor wie?
Intern begeleiders en leerkrachten. Uiteraard zijn ook directeuren, bestuurders en partners uit de jeugdhulp van harte welkom.

Onderwijs en jeugdhulp
Op dit moment is er zowel landelijk als in onze eigen regio veel aandacht voor de vraag hoe onderwijs en jeugdhulp (zorg) meer en beter geïntegreerd ingezet kunnen worden. Op 23 november jl. is de lang verwachte kamerbrief over onderwijs en zorg van de ministers Slob en de Jonge gepubliceerd. Hierin staan vijf aandachtspunten en tien maatregelen waarvan de meeste nog nader moeten worden uitgewerkt. Meer lezen?

Op dezelfde datum verscheen ook het rapport ‘Met andere ogen; advies voor bestendiging en versnelling van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd’ , door de nationaal kwartiermaker passend onderwijs, zorg en jeugd: René Peters. Zijn  oproep is kort samengevat: ‘Kijk over het eigen domein heen, probeer kennis op te doen van ander domeinen, gun de ander de eigen expertise en ontmoet elkaar op de eigen werkvloer. Immers: Met andere ogen zie je meer eerder en beter’. 

Integraal arrangeren
Binnen ons eigen samenwerkingsverband is er al sprake van de ontmoeting op de werkvloer tussen onderwijs en jeugdhulp. Dat wil echter niet zeggen dat de gewenste ondersteuning altijd beschikbaar is. Deze maand start binnen ons samenwerkingsverband een onderzoek naar de wijze waarop we nog beter de aansluiting kunnen maken tussen onderwijs en jeugdhulp. Vera Jansen (OOG onderwijs en jeugd) voert het onderzoek uit. Judith Leeuwenkuijl (PPO) is de contactpersoon. Een aantal scholen zal uitgenodigd worden om input te leveren.

Samenwerking onderwijs jeugdhulp en gemeenten in de regio
De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben besloten als 4 gemeenten samen op te trekken in de verdere transformatie van de jeugdhulp. Concreet betekent dit dat deze gemeenten meer regie willen nemen op de route (indicatiestelling jeugdhulp) en gezamenlijk afspraken willen maken over de wijze van inkoop en de aansturing van de jeugdhulp. Een van de ambities is om de samenwerking met het onderwijs te versterken. Meer hierover leest in het Koersdocument .

Variawet
Deze wet biedt maatwerk-mogelijkheden voor leerlingen die tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen in het PO en VO. Dat staat in de variawet passend onderwijs die op 1 augustus 2018 in werking is getreden. Meer lezen?

Pas je instructie aan met de Toolkit Talent Educatie

In het project Talent Educatie hebben leraren, wetenschappers en opleiders samengewerkt om nieuwe leermethodes te ontwikkelen. Met de toolkit kunnen leraren hun instructie aanpassen aan de leerbehoeften van hun leerlingen. De toolkit omvat methodes, stappenplannen, lesvoorbeelden en handleidingen. Er worden vier toolkits ontwikkeld:

 

Agenda

XL Flitsbijeenkomsten - Diversiteit en talentontwikkeling

23 januari 2019 | 13:15 - 16:00 uur | Lees verder »

 

 

Flitsbijeenkomsten - Dyslexie - bovenbouw

30 januari 2019 | 13:15 - 15:15 uur | Lees verder »

 

 

Flitsbijeenkomsten - Teken je gesprek

13 februari 2019 | 13:15 - 15:15 uur | Lees verder »

 

 

Flitsbijeenkomsten - Rekenproblemen en dyscalculie

13 maart 2019 | 13:15 - 15:15 uur | Lees verder »

 

 

Uitschrijven | Huis van het Onderwijs - Elisabethhof 21 - 2353 EW - Leiderdorp 071-5351710