Vul hieronder uw e-mailadres in en druk op inschrijven om u in te schrijven voor de nieuwsbrief van Passend Primair Onderwijs Regio Leiden

Onderwijs Parade 2.0 - Save the date

Donderdag, 12 september 2019

Op woensdag 30 september 2020 organiseert PPO regio Leiden een onvergetelijke onderwijsparade 2.0 voor iedereen die in het primair onderwijs in de Leidse regio werkt. Lees verder »

Groeikrachttraining op ’t Klankbord en de Zwaluw

Maandag, 15 juli 2019

De afgelopen periode heeft de eerste pilot Groeikrachttraining in de Stevenshof gedraaid op ‘t Klankbord en de Zwaluw in samenwerking met SCOL, PPO regio Leiden en de gemeente. Een groepje leerlingen uit groep 5 en 6 heeft deelgenomen. De meeste kinderen hebben in 6 weken tijd met 1,5 uur per week training al mooie groei laten zien. Lees verder »
Nieuw in het professionaliseringstraject PPO

Nieuw in het professionaliseringstraject PPO

Maandag, 1 juli 2019, 13:47

hgd.jpg

De pilot van het scholingstraject ‘Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) voor jonge kinderen in risicosituaties’ is met enthousiasme gevolgd door de deelnemers van 6 scholen. Daarom gaan we alle PPO scholen de mogelijkheid  bieden om het specialisme van de kleuterleerkrachten en de intern begeleider(s) uit te breiden met kennis en vaardigheden specifiek gericht op diagnostisch onderzoeken en handelen.

Vroegsignalering en onderzoekend handelen
Het doel van het scholingstraject is het tijdig signaleren van opvallend gedrag en begrijpen waardoor de ontwikkeling van een kind niet optimaal verloopt en hieraan gekoppelde  onderwijsbehoeften van een kind in beeld te brengen. Leerkracht en IB-er onderzoeken wat een passend onderwijsaanbod is voor een kind.

Tot nu toe hadden met name externe experts de regie op de HGD-trajecten. PPO wil nu deze deskundigheid veel sterker in de scholen integreren. Het uitgangspunt is het realiseren van een nauwgezette samenwerking en efficiënte inzet van expertise binnen en buiten de school.

 Doel van het scholingstraject

1. Centraal staat deskundigheidsbevordering van intern begeleiders en leerkrachten onderbouw ten aanzien van het uitvoeren van het handelingsgericht diagnostisch onderzoek.

Dit omvat:
- signaleren van ontwikkelingsproblemen,
- het verzamelen, vastleggen en analyseren van relevante leerlingengegevens,
- op basis hiervan een beeld vormen van mogelijke onderwijsbehoeften van het betreffende kind,
- het (systematisch) uitvoeren van gerichte handelingen (HGW), aansluitend op de verwachte onderwijsbehoeften.
- communiceren en samenwerken met ouders in het kader van het diagnostisch onderzoek.

2. Het verbeteren van de overdracht tussen kleuterperiode en groep 3.
3. Het overkoepelende doel is het nemen van gerichte, preventieve initiatieven om zo te voorkomen dat de ontwikkelingsproblemen gedurende de basisschoolperiode groeien.

Inhoud

Het scholingstraject is praktijkgericht:

- De intern begeleider en de leerkracht onderbouw brengen een eigen casus in.
- Tijdens de scholing doorlopen de intern begeleider en de leerkracht de stappen van handelingsgerichte diagnostiek(HGD). Met gezamenlijke momenten, maar ook met momenten gericht op de eigen rol. Hierbij krijgen zij adviezen van twee experts, Kobi Wanningen en Yvonne Leenders.
- Leren van en met elkaar met de collega’s van de andere deelnemende scholen staat centraal.
- Goed observeren behoort tot de kernvaardigheden van iedere leerkracht. Dit geldt in het bijzonder voor leerkrachten onderbouw. Een belangrijk onderdeel van het scholingstraject is het bekijken van eigen opnames van een kind en het analyseren van de uitingen van een kind.
- Het realiseren van goede communicatie met de ouders van het betreffende traject komt bij ieder stap van het HGD onderzoek aan bod.
- De kennis en vaardigheden die worden aangeboden zijn niet alleen toepasbaar bij het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek, ze bieden ook een goede impuls aan het realiseren van handelingsgericht werken op groepsniveau.

Cursusleiders
Kobi Wanningen & Yvonne Leenders

Data

Bijeenkomst 1

1 oktober 2019

16.30 – 19.30 uur

Bijeenkomst 2

31 oktober 2019

16.30 – 19.30 uur

Bijeenkomst 3

20 november 2019

13.30 – 16.30 uur

Bijeenkomst 4

18 december 2019

13.30 – 16.30 uur

Locatie
Het kantoor van PPO
Elisabethhof 21-23
2353 EW Leiderdorp

Deelname
Wanneer u (intern begeleider en leerkracht onderbouw) wilt deelnemen aan dit scholingstraject dan kunt u zich hier opgeven.  

Meer informatie?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel ze gerust aan Joan Dool.